Łukasz Gorczyca (presentation), 27. 5. 2015

Łukasz Gorczyca (Raster Gallery, Warsaw, PL)
Moderator: Juraj Čarný

Súvisiace podujatie: