A JE TU ZAS? Slovenský štát v súčasnom umení

Typ publikácie: 
Skladačka