DANIELA ČARNÁ

Mgr. Daniela Čarná, PhD.

 

Galerijná pedagogička a kurátorka súčasného výtvarného umenia. Študovala dejiny umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, doktorát absolvovala na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Počas rokov 2002 až 2014 pôsobila v Galérii mesta Bratislavy, kde založila Oddelenie galerijnej pedagogiky. Venuje sa sprostredkovaniu vizuálneho umenia rôznym cieľovým skupinám. Je kurátorkou desiatok tematických a monografických výstav. Autorsky realizuje vzdelávacie programy, o. i. celoslovenský program pre školy – Umenie zblízka a školenia pre pedagógov. Je členkou Slovenskej sekcie Medzinárodnej asociácie kritikov AICA. Publikuje v časopisoch Prostor Zlín, Ateliér, Jazdec, Profil, Flash Art a je autorkou monografií Igora Kalného, Michala Kerna, Barbory Kožíkovej-Lichej a kníh o umení pre deti Po stopách umenia a Nakresli si ovečku (s Luciou Kotvanovou). V roku 2007 sa umiestnila vo finále Ceny Oskara Čepana Extra za výstavu Z mesta von (2007). Spolu s Luciou Kotvanovou získali ocenenie Rady galérií Slovenska - Biela Kocka v kategórii Edukačný projekt za projekt Detský mediátor  (2017) a za projekt Mediátori na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar (2018). 

 

Kontakt: +421 2 2047 6217, daniela.carna@kunsthallebratislava.sk, vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk