VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Aranžér(ka) výstav

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Aranžér(ka) výstav

Náplň práce:

 

−    komplexne zabezpečuje realizáciu výstavných aktivít organizácie po technickej a organizačnej stránke;

−    osobne vykonáva všetky inštalačné a deinštalačné práce súvisiace s realizáciou výstavného programu organizácie;

−    na tvorbe a realizácii výstav spolupracuje s internými aj externými kurátormi, umelcami či architektmi výstav (podľa jednotlivých realizačných požiadaviek na technickej úrovni), s partnermi vedie aktívnu komunikáciu;

−    spolupodieľa sa na tvorbe výstavného plánu organizácie (tvorí celoročný produkčný harmonogram výstavných aktivít v závislosti od časových, finančných či personálnych kapacít);

−    iniciatívne vyhľadáva, koordinuje a dohliada ďalšie ľudské zdroje (spravidla brigádnikov) pri realizácii jednotlivých výstavných projektov;

−    produkčne zabezpečuje a koordinuje logistiku transportov vizuálnych diel, prípadne iného technického resp. inštalačného vybavenia;

−    zabezpečuje realizáciu a odborný dohľad nad bezpečným spôsobom adjustáže, balenia a dočasnej úschovy vizuálnych diel;

−    podľa potreby osobne zabezpečuje prieskum trhu a nákup drobných materiálov pre prevádzkovú, produkčnú a výstavnú činnosť organizácie, prípadne iné interné potreby (napr. v súvislosti s údržbou administratívnych priestorov organizácie);

−    vedie motorové vozidlá do 3,5t;

−    podieľa sa na podpore administratívnych procesov (napr. produkčné podklady k VO, produkčné formuláre k dielam a pod.);

−    zabezpečuje drobné opravy, údržbu a úpravy priestorov organizácie v celom rozsahu, ktoré sú mimo výkonných kompetencií správcu budovy;

−    vo veciach prevádzky a zabezpečenia chodu výstavných a administratívnych priestorov komunikuje so správcom budovy – s Národným osvetovým centrom;

−    vedie aktívnu komunikáciu s dodávateľmi, zodpovedá za kontrolu kvalitného a včasného vykonania objednaných služieb;

−    osobne vykonáva dennú kontrolu stavu a chodu výstav, ako aj výstavných priestorov;

−    poskytuje technickú podporu zamestnancom organizácie, ich administratíve a kanceláriám.

 

- - - - -

 

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

 

Mzdové podmienky:

900,- € (brutto)

 

Termín nástupu:

1. september 2020

 

Miesto výkonu práce:

Námestie SNP 12, Bratislava

 

Požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
 • prax v oblasti inštalovania výstav súčasného umenia,
 • skúsenosti odbornej manipulácie s výtvarnými dielami,
 • anglický jazyk plynule slovom aj písmom,
 • schopnosť samostatne a kreatívne riešiť zadania,
 • manuálna zručnosť, priestorová predstavivosť,
 • skúsenosti s audiovizuálnou a výstavníckou technikou,
 • vodičský preukaz skupiny B,
 • vítaná je prax v organizáciách štátnej alebo mestskej správy.

 

Benefity:

 • kancelária v centre Bratislavy
 • služobný mobilný telefón
 • stravné lístky
 • pružný pracovný čas
 • práca v prestížnej kultúrnej inštitúcii
 • možnosti osobného rastu a rozvoja

 

V prípade záujmu nám zašlite do 07.08.2020 (vrátane) nasledujúce podklady: 

 

1) štruktúrovaný životopis,

2) min. 2 písomné referencie z predchádzajúcich zamestnaní, riešených projektov, štúdií alebo pod.

3) motivačný list.

 

Kontakt:

info@kunsthallebratislava.sk

+421 2 2047 6263 

 

- - - - - 

 

Súvisiace linky:

 

 • Webové sídlo organizácie:

www.kunsthallebratislava.sk

 

 • Organizačný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/organizacny_poriadok_khb_2020_0.pdf

 

 • Pracovný poriadok KHB:

https://kunsthallebratislava.sk/sites/default/files/pracovny_poriadok_khb.pdf