VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Personalista(ka) / mzdár(ka)

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Personalista(ka) / mzdár(ka)

Náplň práce
- zabezpečuje komplexnú mzdovú agendu pre á 15 interných zamestnancov organizácie
v súlade s aktuálne platnou legislatívou (výpočet a úhrada miezd, príprava a distribúcia
výplatných pások, pracovných zmlúv, platových dekrétov, atď.)
- vedie komunikáciu so sociálnou, zdravotnou poisťovňou a daňovým úradom (prihlášky, odhlášky, mesačné
hlásenia, štatistiky, výkazy)
- zabezpečuje prípravu a správu mzdového rozpočtu a plánovanie počtu zamestnancov
- zabezpečuje komplexnú agendu dohôd o brigádnickej práci študentov pre á 17 mediátorov
počas roka (dohody o brigádnickej práci, súvisiace doklady a administratíva, prihlasovanie
a odhlasovanie z poisťovní, spracovanie výkazov práce a výpočet odpracovanej mzdy, atď.)
- zabezpečuje, vypočítava a distribuuje gastrolístky pre interných zamestnancov organizácie
- operatívne, podľa potreby zabezpečuje a eviduje ďalšiu personálnu agendu (návrhy na zmenu,
náplne práce, dohody, ročné zúčtovanie dane a pod.)
-aktívne sleduje najnovšie zmeny v legislatíve

- - -

Druh pracovného pomeru
polovičný úväzok

Mzdové podmienky
základná zložka mzdy od 350 – 400 eur (v závislosti od vzdelania a praxe) + možnosť osobného príplatku

Termín nástupu
január 2020

Miesto práce
Námestie SNP 12, Bratislava

Požiadavky
- minimálne stredoškolské vzdelanie v danej oblasti
- prax v organizáciách štátnej správy
- skúsenosť práce so štátnou pokladnicou
- mzdové účtovníctvo - pokročilý
- personalistika - pokročilý
- Microsoft Word - pokročilý
- Microsoft Excel – pokročilý

Benefity
- kancelária v centre Bratislavy
- práca v novej, dynamicky sa rozvíjajúcej kultúrnej inštitúcii
- flexibilný pracovný čas (v závislosti od druhu prac. pomeru)
- práca v mladom, dynamickom kolektíve

Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list môžete zaslať ihneď, najneskôr
však do 16.01.2020. Kontakt: info@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6263.