VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

Personalista(ka) / mzdár(ka)

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Personalista(ka) / mzdár(ka)

Náplň práce


- zabezpečuje komplexnú personálnu a mzdovú agendu pre cca 15 zamestnancov v pracovnom pomere organizácie v súlade s aktuálne platnou legislatívou (napr. výpočet a úhrada miezd, príprava a distribúcia výplatných pások, evidencia dochádzky, vypracovávanie pracovných zmlúv, náplní práce, rozhodnutí o plate, pracovného poriadku),
- vedie komunikáciu so sociálnou poisťovňou, zdravotnými poisťovňami, Daňovým úradom (napr. prihlášky, odhlášky, prehľady, hlásenia, štatistiky, výkazy) a s Ministerstvom kultúry ohľadom personalistiky a miezd,
- zabezpečuje prípravu a správu mzdového rozpočtu a plánovanie počtu zamestnancov,
- zabezpečuje komplexnú personálnu a mzdovú agendu dohôd o brigádnickej práci študentov pre cca 20 mediátorov počas roka (napr. dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, súvisiace doklady a administratíva, prihlasovanie a odhlasovanie z poisťovní, spracovanie výkazov práce a výpočet odpracovanej mzdy)
- zabezpečuje, vypočítava a distribuuje stravné lístky pre zamestnancov organizácie v pracovnom pomere,
- operatívne, podľa potreby zabezpečuje a eviduje ďalšiu personálnu agendu (napr. návrhy na zmenu, náplne práce, dohody, ročné zúčtovanie dane),
-aktívne sleduje najnovšie zmeny v legislatíve.

- - -

Druh pracovného pomeru
dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, príp. živnosť alebo polovičný pracovný úväzok

 

Mzdové podmienky
- 450€ brutto

 

Termín nástupu

ASAP/dohodou

 

Miesto výkonu práce
Námestie SNP 12, Bratislava

 

Požiadavky
- minimálne stredoškolské vzdelanie

- prehľad v platných právnych predpisoch v oblasti personalistiky a miezd vrátane právnych predpisov upravujúcich personalistiku a mzdy pre verejnú správu

- prax v organizáciách štátnej alebo verejnej správy

- skúsenosť práce so štátnou pokladnicou výhodou

- skúsenosti s prácou v Softipe výhodou

- mzdové účtovníctvo - expert

- personalistika - expert

- Microsoft Word - pokročilý

- Microsoft Excel – pokročilý

- Windows, Internet, e-mail - pokročilý

- samostatnosť, zodpovednosť

 

Benefity
- kancelária v centre Bratislavy

- práca v novej, dynamicky sa rozvíjajúcej kultúrnej inštitúcii

- flexibilný pracovný čas

- práca v mladom, dynamickom kolektíve

Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list môžete zaslať ihneď, najneskôr
však do 22.04.2020. Kontakt: info@kunsthallebratislava.sk, +421 905 539 166