Voľná pracovná pozícia

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: Ekonóm(ka) / Účtovník(čka)

 

Náplň práce:                                                                                               

 • komplexne zodpovedá za vedenie rozpočtu a účtovníctva organizácie v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 
 • sleduje a aplikuje aktuálne zmeny v ekonomickej a účtovnej legislatíve a v predpisoch,
 • vykonáva kontrolu účtovných operácií podľa štandardov a legislatívy platnej pre slovenské účtovníctvo,
 • zabezpečuje správnosť a úplnosť účtovnej a daňovej evidencie v celej šírke finančného účtovníctva,
 • vedie skladové, mzdové a majetkové účtovníctvo, poveruje inventarizáciou záväzkov a pohľadávok majetku
 • pripravuje štatistické výkazy a podklady pre potreby auditu a daňového poradenstva,
 • spolupracuje s kontrolnými a daňovými orgánmi štátnej správy,
 • vypracováva analýzy a správy podľa požiadaviek vedenia organizácie, zodpovedá za mesačné, štvrťročné a ročné závierkové práce, priebežne sleduje a koordinuje čerpanie rozpočtu,
 • samostatne vyhotovuje účtovnú a konsolidovanú účtovnú závierku,
 • vyhotovuje podklady pre správu o činnosti a hospodárení organizácie,
 • poskytuje ekonomickú súčinnosť pri administrovaní a vyúčtovaní grantov a iných typov dotácií,
 • vyhotovuje objednávky, platobné poukazy, uhrádza faktúry,
 • vytvára a aktualizuje zmluvné formuláre v súlade s aktuálnymi právnymi predpismi,
 • vykonáva kontrolu obehu zmluvnej a inej ekonomickej agendy, tiež kontrolu mesačných uzávierok pokladne,
 • dodáva a kontroluje povinne zverejňované dokumenty na webovom sídle organizácie,
 • zodpovedne pracuje so štátnou pokladnicou,
 • zabezpečuje vyúčtovanie príspevku zriaďovateľovi.

 

Plánovaný základný rozpočet organizácie približne 400 000 - 450 000,- Eur / rok

 

Druh pracovného pomeru: dohodou

 

Mzdové podmienky:

880 – 1200 Eur brutto (navýšenie možné v závislosti od vzdelania a praxe) 

 

Termín nástupu: dohodou

 

Miesto práce: Námestie SNP 12, Bratislava

 

Požiadavky

- vysokoškolské vzdelanie v danej alebo príbuznej oblasti
- Microsoft Word - pokročilý
- Microsoft Excel – pokročilý
- prax v organizáciách štátnej správy a skúsenosť s informačným systémom štátnej pokladnice výhodou
- skúsenosť s rozpočtovaním a účtovníctvom príspevkových organizácii výhodou
- skúsenosť s verejným obstarávaním vítaná

 

Benefity:

- kancelária v centre Bratislavy

- služobný mobilný telefón

- flexibilný pracovný čas

- ponúkame možnosť práce na čiastočný home office

- práca v novej, dynamicky sa rozvíjajúcej kultúrnej inštitúcii

- práca v mladom, dynamickom kolektíve

 

Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list zašlite najneskôr

do 27.06.2021 Kontakt: info@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6263.