VOĽNÁ PRACOVNÁ POZÍCIA

PR a fundraising manažér/ka

Štátna príspevková organizácia Kunsthalle Bratislava (www.kunsthallebratislava.sk) hľadá do tímu nového kolegu / novú kolegyňu na pracovnú pozíciu: PR a fundraising manažér/ka

Náplň práce:

•     komplexne zabezpečuje komunikáciu organizácie KHB s verejnosťou a médiami;

•     prostredníctvom tlačových správ, pozvánok, sociálnych sietí, webového sídla a iných komunikačných nástrojov informuje verejnosť o výstavách, programe a ďalších aktivitách KHB;

•     podľa potreby pôsobí ako hovorca organizácie a reprezentuje KHB v mediálnom prostredí, ako aj na vernisážach výstav KHB;

•     na základe odborných podkladov (napr. kurátorský text k výstave) samostatne pripravuje tlačové správy, ktoré distribuuje do relevantných domácich a zahraničných médií; 

•     vedie poštový a elektronický adresár organizácie KHB, priebežne ich aktualizuje, v súčinnosti s technickou výpomocou včas distribuuje pozvánky resp. informácie o aktivitách KHB;

•     v súčinnosti s produkčnými pracovníkmi zabezpečuje organizáciu tlačových konferencií, pozýva médiá, odborníkov, verejnosť, pripravuje sprievodné tlačové materiály, koordinuje technické organizačné zabezpečenie; 

•     vedie archív mediálnych výstupov a spracúva denný mediamonitoring, v súčinnosti ostatných odborných pracovníkov KHB spracováva tiež výročné správy organizácie; 

•     samostatne a aktívne spravuje sociálne siete a iné elektronické kanály organizácie, v súčinnosti s technickou výpomocou zabezpečuje úplnosť, aktuálnosť a reprezentatívnosť obsahov na webovom sídle organizácie; 

•     navrhuje a implementuje inovatívne PR stratégie na posilnenie značky a viditeľnosti organizácie KHB, a to v domácom, ako aj zahraničnom mediálnom prostredí; 

•     koncipuje stratégiu fundraisingu organizácie KHB a podieľa sa na organizácií fundraisingových aktivít; 

•     iniciatívne vyhľadáva a oslovuje potencionálnych sponzorov / partnerov organizácie KHB a jej jednotlivých programových aktivít (firmy, donori, veľvyslanectvá, kultúrne inštitúty, grantové schémy a pod.);   

•     aktívne komunikuje s potencionálnymi, ako aj existujúcimi partnermi organizácie KHB, smerom dovnútra i navonok koordinuje plnenie partnerských zmlúv a dohôd;  

•     koncipuje a zostavuje rôzne marketingové a PR materiály o organizácii KHB, ktoré cielene distribuuje najmä za účelom fundraisingovej podpory organizácie KHB;   

 - - - - - 

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok 

Mzdové podmienky:

základná zložka mzdy od 800 – 960 Eur (v závislosti od vzdelania a praxe)

+ osobný príplatok dohodou 

Termín nástupu:

3. február 2020

alebo dohodou 

Miesto výkonu práce:

Námestie SNP 12, Bratislava 

Požiadavky:

-   vysokoškolské vzdelanie v danej alebo príbuznej oblasti

-   skúsenosti so správou webových stránok a sociálnych sietí

-   výborné komunikačné zručnosti, príjemné vystupovanie

-   anglický jazyk slovom aj písmom

-   vítaná je prax v organizáciách štátnej správy 

Benefity:

- kancelária v centre Bratislavy

-   služobný mobilný telefón

-   služobný laptop

- pružný pracovný čas

- práca v novej, rozvíjajúcej sa kultúrnej inštitúcii

- práca v mladom, dynamickom kolektíve

 

V prípade záujmu Váš štruktúrovaný životopis a motivačný list zašlite prosím najneskôr

do 20.01.2020. Kontakt: info@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6263.