Vizuálna semiotika vládnutia: umenie, politika, kritika

prednáška Lucie Mendelovej a panelová diskusia

Umelkyňa a filozofka Lucia Mendelová (Hochschule für Künste, Brémy) predstaví projekt venovaný vizuálnej semiotike vládnutia
moderuje: Lenka Krištofová, filozofka a publicistka

v utorok 28. júla 2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB, Nám. SNP 12, Bratislava

vstup voľný

Zameriava sa v ňom na otázku, ako sú organizované súčasné vizuálne aparáty disciplinárnych režimov a konkrétne, ako sa dá vizualizovať jeden z nich – finančná štruktúra Multiannual Financial Framework Európskej komisie. Prácu bude prezentovať v 3D systéme, prostredníctvom ktorého sa prenesieme do sveta podobného počítačovej hre. Po prednáške budú zástupkyne mimovládneho sektora diskutovať o kritickom potenciáli takýchto umeleckých projektov, ale tiež o ne/prehľadnosti štruktúr grantových systémov či reálnej situácii, v ktorej sa príjemkyne či príjemcovia dotácií nachádzajú.

 

diskutujú: Eva Vozárová, dátová analytička (Aliancia Fair-play), Adriana Mesochoritisová, odborníčka v oblasti rodovej rovnosti (OZ Možnosť voľby), Natália Urblíková, kulturologička a koordinátorka CED (Creative Europe Desk Slovakia)

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR realizuje ZZŽ ASPEKT.

Spoluorganizuje: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Spolupráca: Glosolália - Rodovo orientovaný časopis, Goetheho inštitút Bratislava 
Viac info na: www.aspekt.sk