Viera Bartková: O tajomstvách sveta a duše

Prednáška k výstave ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC?

Na začiatku 20. storočia sa výtvarní umelci pokúšajú zobraziť aspekty reality ukryté pred zrakom a ako jeden z inšpiračných zdrojov objavujú umelecký prejav detí. Prednáška zameria pozornosť na tie princípy a vlastnosti detskej kresby, ktoré inšpirovali umelcov moderny k zmenám v oblasti témy, formy a princípov tvorby výtvarných diel.
Viliam Slaminka: Lebka, 1998 (vek 13r.). Majetok autora. Foto: Ema Lančaričová

Termín prednášky Viery Bartkovej: 
9. 9. o 17:00

Miesto:
Kunsthalle LAB

Sprievodné podujatie výstavy ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov 

Trvanie výstavy:
23. 7. - 19. 9. 2021

Mgr. Viera Bartková, PhD.
O TAJOMSTVÁCH SVETA A DUŠE: umenie moderny a detský výtvarný prejav


Kreslenie je pre deti nielen atraktívnym spôsobom hry, ale i intelektuálnou aktivitou – nástrojom poznávania sveta, komunikácie a vyjadrovania emócií a postojov. Na začiatku 20. storočia sa výtvarní umelci pokúšajú zobraziť aspekty reality ukryté pred zrakom a ako jeden z inšpiračných zdrojov objavujú umelecký prejav detí. Prednáška zameria pozornosť na tie princípy a vlastnosti detskej kresby, ktoré inšpirovali umelcov moderny k zmenám v oblasti témy, formy a princípov tvorby výtvarných diel.


Mgr. Viera Bartková, PhD.
Absolvovala štúdium odboru estetiky, slovenského jazyka a vedy o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave a študijné pobyty na univerzitách v Budapešti, Padove a Ríme. Doktorandské štúdium ukončila na Katedre kulturológie, od roku 2014 pôsobí ako odborná asistentka a didaktička estetickej výchovy na Katedre estetiky FiF UK. Popri výskume so zameraním na problematiku interdisciplinárnych a interkultúrnych vzťahov v umeleckej kultúre sa venuje umeleckej kritike a na Univerzite tretieho veku vedie kurz z dejín divadla a drámy pre seniorov.

Prednáška je sprievodným podujatím výstavy ČÍM CHCEŠ BYŤ? UMELEC? Detská tvorba umelcov (kurátorky Daniela Čarná, Lucia Kotvanová), viac informácií o výstave nájdete tu.