Útek či emigrácia?

Súvislosti emigrácie a utečeneckej krízy

Diskusný večer so spisovateľkou Irenou Brežnou a výtvarnou umelkyňou Annou Witt. V mnohých diskusiách o súčasnej utečeneckej kríze akoby sa často zabúdalo na skutočnosť, že z tzv. východného bloku utekali na Západ pred rokom 1989 státisíce ľudí. Skúsenosti ľudí, ktorí sú pod tlakom nútení opustiť svoj domov, sú ťažké v každej historickej dobe. Podujatie na výstave Strach z neznámeho sa zameria na súvislosti emigrácie a situácie ľudí na úteku a na spracovanie týchto tém v umení. Moderuje Jana Cviková. Diskusia sa uskutoční v nemeckom jazyku s prekladom do slovenčiny.

15. júna 2016 (streda)

18:00 – 20:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Irena Brežná je po nemecky píšuca spisovateľka slovenského pôvodu. V roku 1968 emigrovala s rodinou do Švajčiarska, kde odvtedy žije a pracuje. Jej najnovší román Die undankbare Fremde / Nevďačná cudzin(k)a o rôznych podobách migrácie získal široký čitateľský záujem a viaceré ocenenia vo Švajčiarsku aj na Slovensku – Literárnu cenu Švajčiarskej konfederácie, Cenu Dominika Tatarku, zároveň je aktuálne vo finálovej desiatke ceny Anasoft litera.

 

Anna Witt je nemecká umelkyňa žijúca v Rakúsku. Vo svojej tvorbe spracúva politické a sociálne témy, napríklad nacionalizmus, ozbrojené násilie, konzumizmus. Na výstave Strach z neznámeho vystavuje dielo Prechádzať cez steny, v ktorom sa do vzájomného dialógu dostávajú sýrsky utečenec a východonemecká emigrantka.

 

 

Organizované v spolupráci s ASPEKT.

 

Facebook

Partneri