Umenie pre verejný priestor (Zuzana Duchová, Filip Vančo)

Pravidelný formát moderovaných diskusií venujúci sa súčasnému UMENIU VO VEREJNOM PRIESTORE v koncepcii Niny Šoškovej bude v novembrovom vydaní hostiť Zuzanu Duchovú a Filipa Vanča.

22. 11. 2017 (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Hosťami novembrového vydania diskusného formátu Niny Šoškovej budú kurátorka a manažérka kultúry Zuzana Duchová – spoluautorka a editorka publikácie BA!! Miesta živej kultúry (1989-2016), ktorá mapuje dnes už neexistujúce, no vo svojej dobe významné nezávislé kultúrne priestory Bratislavy a Filip Vančo – fotograf, kurátor a galerista, zakladateľ časopisu PARK a šéfkurátor galérie Photoport.

 

Zuzana Duchová predstaví voľné pokračovanie knižného sprievodcu BA!, ktorého ambíciou bolo formou výskumu lokálnej kultúrnej pamäti zmapovať dnes už neexistujúce, no vo svojej dobe významné nezávislé kultúrne priestory Bratislavy od pádu železnej opony do roku 2016 a to prostredníctvom autentických výpovedí ich tvorcov a spolupracovníkov.

Zuzana Duchová študovala vedu o výtvarnom umení na FiFUK v Bratislave a Universität Wien, obhájila dizertačnú prácu o kultúrnych mestách na STU v Bratislave. Okrem teoretického skúmania kultúrneho života v mestách spoluorganizovala viacero podujatí na pomedzi umenia, architektúry, kreatívneho turizmu a spolu so štyridsiatimi spoluautormi vydala knihu BA! U-fu-turistický sprejvodca. Je spriaznený člen združení rese arch, Atrakt Art, A4 a Local Act. Pracuje pre Creative Europe Desk Slovensko, kde sa zaoberá projektovým manažmentom kultúrnych projektov a grantami. Kurátorka a hýbateľka projektu salonik.sk.

 

Filip Vančo je fotograf, kurátor, pedagóg a galerista. Absolvoval magisterské štúdium na Katedre vizuálnych médií VŠVU v Bratislave, kde v rokoch 2004 – 2009 viedol legendárny Ateliér fotografie. V roku 1996 založil časopis PARK (1996 – 2002), ktorý aj viedol ako šéfredaktor. Od roku 2006 je členom občianskeho združenia Photoport a zároveň šéfkurátorom rovnomennej galérie. Kurátorsky pripravil desiatky fotografických výstav a prezentácií doma aj v zahraničí. Je spoluautorom niekoľkých knižných publikácií; napríklad knižnej edície „Osobnosti slovenskej fotografie“. V súčasnosti sa venuje písaniu o fotografii, kurátorskej činnosti a vlastnej tvorbe.

 

Umenie pre verejný priestor je úspešný cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.

 

Facebook event