Umenie pre verejný priestor (Vladimíra Büngerová, Milan Kolcun)

Umenie pre verejný priestor je cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.

14. 6. 2017 (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Sochárky a verejný priestor

Potulka mestom Košice

 

Prezentácia Vladimíry Büngerovej sa zameriava prostredníctvom obrazovo – textových poznámok na výskum ženských osobností československého sochárstva vo verejnom priestore. Na príkladoch vybraných diel a autoriek priblíži problematiku ženskej prítomnosti v umení mimo galérií, metodiku ich poznávania, identifikácie a sprístupňovania. Pripomenie niektoré málo poznané/neviditeľné umelecké diela 20. storočia československých sochárok v mestách, parkoch a pre architektúru.

Milan Kolcun prevedie umením vo verejnom priestore mesta Košice. Porozpráva o tzv. Potulkách, ktoré organizuje pre obyvateľov a návštevníkov mesta vždy prvý víkend v mesiaci za každého počasia. Pešie prehliadky mesta majú zakaždým inú tému a trasu, počas ktorých sa návštevníci dostanú na často neprístupné miesta a dozvedia sa zaujímavosti z histórie a súčasnosti Košíc priamo na mieste.

 

Vladimíra Büngerová (1974, Žilina). Venuje sa histórii, teórii a kritike moderného a súčasného umenia, úžitkovému umeniu a dizajnu. V rokoch 2007 – 2009 pôsobila ako kurátorka Zbierky Architektúry, užitého umenia a dizajnu (sklo, dizajn) a od roku 2010 dodnes pôsobí ako kurátorka Zbierky moderného a súčasného sochárstva Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Mimo iných sa kurátorsky podieľala na realizácii monografických výstav a katalógov Jurajovi Bartuszovi (2010) a Jane Želibskej (2012) a na tématickej výstave Sochárky. Výber osobností česko-slovenského sochárstva (2015) pre Slovenskú národnú galériu.

 

Milan Kolcun (1969, Košice) Vyštudoval slovenský, ruský a anglický jazyk na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. V ďalšom štúdiu španielskeho jazyka pokračoval na Prešovskej univerzite, kde získal aj doktorát zo Súčasnej kubánskej literatúry. Dnes učí španielsky jazyk na bilingválnom španielskom gymnáziu v Košiciach. Aktívne sa prezentuje aj ako spisovateľ. Je autorom ôsmich popularizačných kníh z edície POTULKY MESTOM KOŠICE. Napísal aj (mini)román NAJNOVŠÍ HRIECH. Milan Kolcun je taktiež certifikovaný turistický sprievodca mestom Košice. Pútavé prehliadky mestom poskytuje v niekoľkých jazykoch (angličtina, francúzština, ruština, slovenčina, španielčina). Svoje hlboké znalosti z dejín mesta Košice i histórie jeho architektúry prezentoval niekoľko rokov v reláciách vysielaných v Rádiu TOP, momentálne publikuje v denníku Korzár. Je moderátorom vlastnej talkshow BEZ ŠEPKÁRA na Malej scéne Štátneho divadla.