Umenie pre verejný priestor (Spiace miesta, Socha v meste)

Umenie pre verejný priestor je pravidelný cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Augustínovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.

archív projektu Socha v meste

Sochárka Nina Augustínova – autorka koncepcie diskusií o verejnom priestore bude v Kunsthalle Bratislava hostiť neformálnu občiansku iniciatívu Spiace miesta, ktorú spája spoločná vízia o využití prázdnych priestorov pre podporu kultúry a možnosti ich verejnoprospešného naplnenia.
Ďalším hosťom bude projekt Socha v meste - tematicky zameraný na reflexiu postupnej rekonštrukcie mesta Martin, jeho existujúcich sôch a architektúry. Aktuálny siedmy ročník s podtitulom Dialóg miesta rozkrýva nenápadné spojitosti foriem a procesov verejného priestoru mesta.
Vstup voľný