Umenie pre verejný priestor (Natália Okolicsányiová, Michal Klembara)

Pravidelný formát moderovaných diskusií venujúci sa súčasnému UMENIU VO VEREJNOM PRIESTORE v koncepcii Niny Šoškovej, bude v januárovom vydaní hostiť Natáliu Okolicsányiovú a Michala Klembaru.

17. 1. 2018 (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Hosťami novoročného vydania diskusno-prezentačného cyklu Niny Šoškovej budú Michal Klembara – predseda občianskeho združenia Publikum.sk podieľajúceho sa na rozvoji kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu v Trnave a Natália Okolicsányiová – jedna z organizátoriek sympózia súčasného umenia HALA v Trenčíne.

 

Ambíciou projektu HALA bolo počas posledných štyroch rokov vytvorenie špecifického priestoru určeného na prezentáciu aktuálneho vizuálneho umenia pre trenčianske publikum. V minulých ročníkoch šesťdňové sympózium situované do areálu bývalej textilnej fabriky Merina, či bývalých bavlnárskych závodov predstavovalo priestor vzniku multimediálnych výtvarných diel, site-specific inštalácií, objektov, maliarskych diel, performancií, prostredníctvom ktorých autori reflektovali minulosť daného miesta. Medzi zúčastnenými autormi boli napríklad Lucia Tallová, Juraj Toman a Juraj Florek, Jaroslav Kyša, Ján Šicko, Patrícia Koyšová, Kristína Bukovčáková, Viktor Fuček a mnohí ďalší. Okrem etablovaných výtvarníkov, občianske združenie HALA zapájalo lokálnu strednú a základnú umeleckú školu, ale aj slovenské a medzinárodné vysoké školy výtvarných umení.

 

Formou trojdňovej udalosti prebehol v roku 2017 5. ročník sympózia súčasného umenia,  ktorý ponúkol inštalácie, objekty, performancie a iné druhy nového divadla, výstavy, diskusie a prednášky vo verejnom priestore centra mesta, ale aj na niekoľkých interiérových lokalitách. Počas týchto dní vzniklo okolo 20 výstupov reflektujúcich tendencie a formy slovenského vizuálneho umenia. Touto cestou – public artu HALA bude pokračovať aj v  roku 2018.

Viac info: http://www.halasympozium.sk/

 

Michal Klembara pôsobí v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu už 13 rokov. Pracoval pre EHMK Košice 2013, či viaceré slovenské médiá. Od roku 2006 pôsobí v Trnave, kde riadi kultúrnu organizáciu Publikum.sk, s ktorou pripravuje otvorenie kultúrneho centra Malý Berlín.

Je členom organizačného výboru medzinárodnej súťaže Trienále Plagátu Trnava. Venuje sa aj práci so samosprávami, v rokoch 2015 a 2016 napríklad pracoval v meste Hlohovec na celkovej reforme Mestského kultúrneho centra a kultúrnej politiky mesta.

 

Vo svojej prezentácii predstaví projekty venujúce sa architektúre a to: knižnú publikáciu C20: Sprievodca trnavskou architektúrou a projekt Mestské zásahy Trnava 2016. Tieto i mnohé ďalšie aktivity sú súčasťou širšieho plánu rozvoja kultúry, umenia a kreatívneho priemyslu v Trnave, s čím úzko súvisia aj témy ako kvalita života, či stav verejných priestorov (vrátane umenia v nich).

 

 

Umenie pre verejný priestor je pravidelný cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.