Umenie pre verejný priestor (Martin Piaček, Bruno Jakubec)

Úspešný formát moderovaných diskusií venujúci sa súčasnému UMENIU VO VEREJNOM PRIESTORE v koncepcii Niny Šoškovej bude v októbrovom vydaní hostiť výtvarníka Martina Piačeka a Bruna Jakubca – ovocinára z Bielokarpatského ovocného pokladu

19. 10. 2016 (streda)
18:00 - 20:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

UMENIE PRE VEREJNÝ PRIESTOR
Hostia: Martin Piaček, Bruno Jakubec
Moderuje: Nina Šošková


Rozprávať sa bude o novom diele Martina Piačeka – MOBILnej sušiarni ovocia, ktorú autor len nedávno dokončil. Súčasťou prednášky bude zároveň prezentácia na tému tradičného sušenia ovocia a ovocinárstva s presahmi do ekologického sadárstva, pestovania starých odrôd ovocných stromov a krajinotvorby.

Martin Piaček(*1972) vstúpil na umeleckú scénu po roku 2000, kedy ukončil štúdiá na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Jednou z charakteristík jeho tvorby je spájanie osobného s verejným. Jeho umelecký program je založený na skúmaní a prepojení vlastnej identity s kolektívnou národnou identitou, pričom sa zameriava na individuálne prepisovanie domácej histórie a jej relativizáciu, ako aj reflexiu aktuálnych kultúrno-spoločenských a sociálnych tém. Hoci je jeho umelecká tvorba charakteristická intermediálnym presahom pohybujúcom sa v rozpätí od digitálnych tlačí cez objekty až po performancie a ich záznamy formou videa či fotografie, autor kladie veľký dôraz na výber vhodného materiálu. Často pracuje s tradičnými sochárskymi žánrami (predovšetkým busta) a materiálom ako je napr. drevo, bronz, mramor, čo vychádza z autorovho sochárskeho vzdelania a jeho potreby prinášať do súčasnej plastiky nové autorské prístupy (kriedovaná drevorezba, leptaný mramor a pod.).Podujatie je verejnou prezentáciou výsledkov projektu v produkcii o.z. Periférne centrá a public art festivalu MEDZICENTRUM (Outdoor gallery o.z.)