Umenie pre verejný priestor (Magdaléna Petráková, Andrea Kalinová, Martin Zaiček)

Témou aprílového vydania diskusno-prezentačného formátu Niny Šoškovej budú kúpeľné mestá.

18. 4. 2018 (streda)

18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Magdaléna Petráková sa bude venovať stavu kultúry v kúpeľných mestách v Českej republike a predstaví svoju víziu alternatívnych kúpeľov ako kultúrnych destinácií. Fotografka Andrea Kalinová a architekt Martin Zaiček, ktorí sa zaoberajú zanedbanou, zabudnutou alebo ohrozenou architektúrou 20. storočia, predstavia novú publikáciu OFF SEASON o liečebnom dome Machnáč v Trenčianskych Tepliciach.

 

_____

 

OFF SEASON

OFF SEASON je kniha venovaná liečebnému domu Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, ktorý patrí k najhodnotnejším architektonickým dielam postaveným v medzivojnovom Československu a je významným príkladom európskeho funkcionalizmu.

Jeho autorom je pražský architekt Jaromír Krejcar (1895 - 1950). Architektonické riešenie tejto jedinečnej stavby je oslavou technologického a spoločenského pokroku, zhmotnila sa v ňom tiež autorova predstava humanizmu. Liečebný dom Machnáč po prvý krát otvorili 1. júna 1932, v roku 1969 bol zaradený do prvého súpisu pamiatok v Československu, v roku 1996 bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku, zatvorili ho v roku 2002, dodnes je opustený a chátra. Príbeh tejto významnej funkcionalistickej pamiatky bol uplynulých šesť rokov cieľom aktivít umeleckej skupiny Opustená (re)kreácia, ktorá vytvorila množstvo site specific inštalácií a akcií ako poctu tejto stavbe. Tie sú ťažiskom obsahu a obrazovým sprievodom k odbornému textu knihy. Publikácia OFF SEASON je textovou a obrazovou reflexiou fenoménu ikony československej architektúry funkcionalizmu a európskej avantgardy ako aj sondou do života jej autora, Jaromíra Krejcara.

 

OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA

Opustenú (re)kreáciu tvorí dvojica autorov Andrea Kalinová (fotografka) a Martin Zaiček (architekt). Vo svojej tvorbe sa zaoberajú zanedbanou, zabudnutou alebo ohrozenou architektúrou 20. storočia. Ťažiskovou typológiou architektúry a miesta sú pre nich najmä kúpele, či iné miesta rekreácie.

Opustená (re)kreácia vznikla v 2011 v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice, ktoré sú významným miestom s vysokou koncentráciou kvalitnej architektúry 20. storočia a mnohé z nich sú dnes opustené aj napriek tomu, že sa jedná o národné kultúrne pamiatky reprezentujúce dedičstvo presahujúce hranice Slovenska. Opustená (re)kreácia sa postupne z Trenčianskych Teplíc presunula do ostatných slovenských kúpeľných miest, kde skúmala a mapovala stav a hodnoty existujúcich reliktov architektúry modernizmu.

Po rezidenčnom pobyte v gruzínskom Tbilisi sa ich dlhodobé zameranie na rekreačnú architektúru obdobia 20. storočia, ako opustenej (utópie) modernizmu v priebehu rokov rozšíril ku krajinám s podobným architektonickým dedičstvom na Južnom Kaukaze.

 

_____

 

Magdaléna Petráková sa venuje súčasnému stavu kultúry v kúpeľných mestách v súvislosti s premenami kúpeľov a kúpeľnej klientely. Na základe prípadových štúdií, ukážok úspešných kultúrnych kúpeľných projektov, praxe kultúrneho manažmentu a kultúrnej politiky sa jej prezentácia bude venovať predovšetkým budúcnosti.

Petráková prostredníctvom vlastného konceptu ART SPA predstavuje víziu alternatívnych kúpeľov, ktoré využívajú potenciál kultúrneho vyžitia, umeleckých projektov a kultúrneho turizmu v kúpeľoch a posúva chápanie kúpeľov ako kultúrnej destinácie.

Je kultúra nevyhnutná súčasť kúpeľných miest? Môže byť kultúra vhodným nástrojom v boji so silnou konkurenciou v tomto odvetví? A je možné, aby sa kúpeľná sezóna stala opäť centrom kultúrno-spoločenského života, liahne novej spolupráce medzi umelcami, miestom "stretnutia s múzami" a náleziskom inšpirácie pre vlastnú tvorbu?

 

Umenie pre verejný priestor je pravidelný cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.