Umenie pre verejný priestor (Koniareň, TRAKT)

Umenie pre verejný priestor je úspešný cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Jeho zámerom je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti umenia a public art iniciatív.

23. 11. 2016 (streda)
18:00 - 20:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

V novembrovom – v poradí už 12-tom vydaní  predstavíme trebišovskú KONIAREŇ, priestor pre súčasné umenie fungujúce na východnom Slovensku pod občianským združením KONTEXT.

Druhým hosťom bude skupina TRAKT z Trenčína, formácia, ktorá verí v prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. (Lukáš Matejka a Štefan Oliš).

 

Koniareň je alternatívny priestor na podporu tvorby a prezentácie súčasného umenia a kultúry. Cieľom Koniarne je vyplniť medzeru medzi tradičnými inštitúciami a vytvárať podmienky pre prezentáciu súčasného umenia. Prinášajú aktuálne trendy na kultúrnu perifériu a sprístupňujú súčasné umenie širšej verejnosti. Základom sú galerijné aktivity a aktivity v oblasti vizuálnej kultúry, no priestor pre súčasné umenie má ambíciu podporovať tiež rôzne činorodé aktivity vychádzajúce z lokálnych komunít.

Koniareň vznikla v roku 2013 ako súčasť budovy Jazdiarne patriacej do areálu Múzea a Kultúrneho centra Južného Zemplína v Trebišove, v ktorej pôsobila až do roku 2015. Začiatkom roku 2016 sa galéria  presťahovala do bývalej výmenníkovej stanice  pri autobusovej stanici. V súčasnosti prevádzkuje tento priestor O.Z.KONTEXT v zložení  Mgr. Branislav Zurko,  Mgr. art Peter Valiska-Timečko a Mgr. art Vladimíra Vajsová. 

Galéria organizovala doposiaľ vyše 15 skupinových a 8 samostatných výstav, 2 zahraničné divadelné predstavenia (Divadlo z Nového Sadu/Srbsko), 8 sympózií/workshopov (sympózium PARK CAMP) a viacero sprievodných aktivít. V priestoroch galérie Koniareň bolo odprezentovaných niekoľko etablovaných umelcov (Michal Murin, Tomáš Rafa, Ján Vasilko, Richard Kitta, Jozef Suchoža, Boris Vaitovič, Peter Kalmus, Peter Králik) a mnoho ďalších  perspektívnych absolventov Akadémie umení v Banskej Bystrici a Fakulty umení v Košiciach. Na výstavách sa podieľalo viacero slovenských kurátorov, spomeňme napr. teoretičku umenia PhDr. Alenu Vrbanovú, PhD. 

www.koniarengallery.com

www.ozkontext.sk

Facebook page

 

TRAKT je organizovaná formácia pôsobiaca v Trenčíne, ktorá sa zameriava na aktivity spojené s umením a kultúrou. Tradíciu veľkých organizácií nahrádza mladým duchom, inovatívnosťou a aktivitou členov, ktorí v ňom pôsobia. Medzi hlavné ciele skupiny patria projekty zamerané na umeleckú činnosť s fokusom na nové média a film.

Zaujíma ich prienik súčasného umenia cez interaktívne formy, inštalácie, digitálne eventy, vjingové projekcie a enviromenty do verejného priestoru. Okrem kombinácie netradičných štýlov, foriem a konceptov, podporujú a pracujú aj s tradičnými umeleckými technikami a prístupmi. Snahou tohto mladého kolektívu občianskeho združenia TRAKT je oživiť a spestriť umelecký život v regiónoch Slovenska  s presahom do zahraničných spoluprác.

www.trakt.sk

Facebook page