Umenie pre verejný priestor (Jaroslav Kyša, Ateliér 2021)

Úspešný formát moderovaných diskusií venujúci sa súčasnému UMENIU VO VEREJNOM PRIESTORE v koncepcii Niny Šoškovej pokračuje aj v letných mesiacoch. Hosťami augustového vydania budú umelec Jaroslav Kyša a členovia architektonického ateliéru 2021.

24. 8. 2016 (streda)
18:00 - 20:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

 
Jaroslav Kyša (1981) sa v rámci svojej umeleckej stratégie venuje primárne návratu do histórie, zaoberá sa kultúrnou pamäťou a upozorňuje na rôzne historické súvislosti. Stimulujú ho najmä lokálne udalosti, čoho výsledkom sú priame reakcie či intervencie do konkrétneho prostredia.
 
Absolvoval Ateliér slobodnej kreativity 3D (Juraj Bartusz) na Fakulte Umení TU v Košiciach so stážou v Ateliéri priestorových komunikácií + (Anton Čierny) na VŠVU. Po dlhoročnom pôsobení v Londýne sa aktuálne vrátil späť na Slovensko, kde pôsobí ako asistent v Ateliéri priestorových komunikácií + na katedre intermédií VŠVU v Bratislave. V roku 2014 bol finalistom Ceny Oskára Čepana, v roku 2016 finalistom Nadácie Novum. Je spoluzakladateľom Make Up gallery v Košiciach a umeleckého združenia MOR HO! collective v Londýne.
Zastupuje ho galéria Zahorian & Van Espen gallery Bratislava, Praha.

 

Jaroslav Kyša: „V mojej aktuálnej tvorbe sa snažím rozpracovávať tému neustálej potreby a (paradoxne nefunkčnej?) snahy človeka o zachovávanie pamäte a jej významu prostredníctvom rôznych monumentov. Ako naznačuje Robert Musil vo svojej eseji ‚Monuments‘ z roku 1927 – stálosť a trvalosť monumentu nie je nutným a ideálnym riešením problému zabúdania. Trvalosť môže viesť ku ‚kalcifikácii pamäti‘, a tak sa stať práve prvým krokom k zabúdaniu. Monumenty sú miesta, ktoré nám svojou formou, veľkoleposťou a spracovaním, predpisujú čas na zamyslenie. Vo svojich objektoch, fotografiách a intervenciách sa snažím o inú formu výkladu pojmu monument – nestabilnú, mnohoznačnú, prinášajúcu nové asociácie. Tak vytváram ‚nestabilné objekty – modely monumentov‘, ktorých fyzickú formu napokon určujú len fyzikálne zákony, ako magnetizmus alebo rôzne elektrické mechanizmy.“

 

http://jaroslavkysa.com

http://www.zahoriangallery.com

 

 

 

2021 je architektonický ateliér založený v roku 2012.

Momentálne v ňom pracujú Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký, Marek Harčarík, Juraj Hariš, Filip Ponechal a Monika Bočková. Donedávna sa nachádzal v Cvernovke, dnes dočasne sedí v internáte na Račianskej ulici, kde čaká a zároveň sa pričiňuje na tom, aby sa koncom roka mohol nasťahovať do susednej Školy, do spoločného priestoru s Laboratóriom architektúry krajiny.

Venuje sa najmä verejným investorom - cez častú a vcelku úspešnú účasť v otvorených súťažiach, či samotnej organizácii architektonických súťaží. Pre Slovenskú komoru architektov, ale najmä primátorov, starostov, poslancov a kohokoľvek ďašieho, kto sa zaujíma o kvalitu prostredia, v ktorom žije, napísali Manuál súťaží návrhov.

Okrem týchto snáh o prácu s verejným priestorom robí menšie projekty v rozsahu od idey až po vlastnoručné dotiahnutie posledného šróbu - rekonštrukcia Nástupišťa 1-12, workshop v Dúbravici, číselník na Balustráde v Žiline a Veža pre dažďovníky.

 

Bulvár v Žiline - otvorená súťaž - 2. cena

- práca s veľkou mestskou osou, ktorá bola nedávno prerušenou výstavbou Auparku. Navrhujeme nové funkčné zónovanie, preriešenie dopravy, ale hlavne viaceré typy priestorov so silným charakterom.

Šafárikovo námestie - otvorená súťaž - 1. cena

- vytvorenie stratégie života pre narušené územie s chaotickou spleťou rôznorodých vplyvov. Uspokojenie predstáv lokálnych obyvateľov o kľudnom živote v mestskej zeleni parkom, a uspokojenie predstáv všetkých ostatných mestským námestím. Stánok so zmrzlinou, richmanom a dennou tlačou leží ako mediátor medzi nimi.

Manuál súťaží návrhov Slovenskej komory architektov

- na Slovensku je málo verejných architektonických súťaží a pritom je obrovské množstvo možností uplatniť tento postup. Manuálom chceme trochu pomôcť porozumeniu tohoto postupu verejného obstarávania, zreálniť a spropagovať myšlienku, aby sa verejné peniaze do stavieb investovali kvalitne a transparentne.

Veža pre dažďovníky

- Jeden pár dážďovníkov za deň uloví a zje 20 000 komárov. Na vežu, ktorú sme nakreslili a stojí na Kramároch je 120 búdiek, čo znamená o 2 400 000 komárov menej v Bratislave, každý jeden deň.

Lávka a prístrešok na Straníku

Straník je kopec s vynikajúcim výhľadom na Žilinu. Okolo 10.-12. storočia pred našim letopočtom tu vzniklo hradisko Výšinné, vrchol je vymedzený zvyškami obvodovej fortifikácie a je v režime národnej kultúrnej pamiatky. Od roku 1934 sa používa pre bezmotorové lietanie, je to jedna z top lokalít na Slovensku. Navrhli sme subtílnu lávku, ktorá má ambíciu organizovať pohyb a aspoň trochu uľahčovať prístup na vrchol kopca návštevníkom s obmedzenou schopnosťou pohybu. Jemne levituje nad terénom, s minimálnym kontaktom - iba prostredníctvom zemných skrutiek.Na konci stojí prístrešo a panoramatická lavička.
 

http://www.2021.sk/

 

 

Facebook