UMENIE PRE VEREJNÝ PRIESTOR IV.

NÁSTUPIŠTE 1-12, PERIFÉRNE CENTRÁ

Zámerom štvrtého vydania diskusného formátu UMENIE PRE VEREJNÝ PRIESTOR je predstaviť aktivity hostí a organizácií z oblasti public art: Nástupište 1-12, Topoľčany (v zastúpení organizátorov Zuzany Godálovej a Jula Krištofa) a občianske združenie PERIFÉRNE CENTRÁ, ktoré predstaví hosť Andrej Poliak, člen o.z. a organizátor konceptu Kunstdorf – centrum súčasnej kultúry v podpolianskej obci Dúbravica.
Moderuje: Nina Šošková

Moderovaná diskusia pre verejnosť:

streda 24. 6. 2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Nástupište 1-12 / Platform 1-12 je miesto pre súčasnú kultúru s multidisciplinárnym zameraním na hudbu, umenie, prezentácie a vzdelávacie aktivity. Tak ako nástupištia 1 až 12 autobusovej stanice v Topoľčanoch spájajú mesto s ostatnými regiónmi Slovenska a svetom, "Nástupište 1-12 / Platform 1-12" v podchode topoľčianskej stanice je miestom, cez ktoré do mesta vstupuje kultúra a umenie. Projekt má ambíciu pozdvihnúť kultúrne povedomie obyvateľov mesta a jeho okolia využitím komunikačného a spoločenského potencionálu podchodu pod Autobusovou stanicou v Topoľčanoch, zároveň má snahu byť miestom, kde sa obyvatelia mesta a jeho okolia budú zoznamovať s prácou nadaných mladých ľudí regiónu ako aj zo zahraničia.
www.nastupiste.sk

 

Periferné centrá je projekt a občianske združenie, ktorého zámerom je vytvárať a zabezpečovať profesionálne podmienky pre vznik diel a pôsobenie súčasných umelcov vo vidieckom prostredí. Periféria (vidiek) je tu zdrojom a destináciou pre vedomosti, tvorbu a kreatívnu angažovanosť, priamo ovplyvňuje proces tvorby a výsledok, stáva sa experimentálnym priestorom, kde sa prostredníctvom premyslenej štruktúry aktivít spochybňuje stereotypná predstava o dedine ako o mieste na okraji záujmu. Od roku 2011 rozvíja v podpolianskej obci Dúbravica koncept Kunstdorf – centrum súčasnej kultúry na vidieku, celú obec aj s priľahlým okolím poníma ako priestor na vznik a prezentáciu súčasného umenia a kultúry.

www.perifernecentra.com