Umenie pre verejný priestor

Pravidelný formát moderovaných diskusií venujúci sa súčasnému UMENIU VO VEREJNOM PRIESTORE v koncepcii Niny Šoškovej bude v letnom vydaní hostiť rezidentov a umelcov participujúcich na tohtoročnom sympóziu Intervencie.

23. 8. 2017 (streda)

18:00

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Témou letného vydania diskusného formátu Niny Šoškovej bude 6. ročník sympózia Intervencie 2017 v Trebišove.

Tento rok si do spolupráce prizvalo Medzicentrum – medzinárodný festival umenia vo verejnom priestore, ktorý so svojou viacročnou tradíciou hosťoval na rôznych miestach Slovenska.

V Kunsthalle KLUB svoju tvorbu predstavia umelci a rezidenti participujúci na tohtoročnom sympóziu v Trebišove, kde spoločne pracovali s verejným priestorom mesta. 

 

Dávid Demjanovič (1985) je absolventom ateliéru intermédií u Prof. Antona Čierneho na VŠVU, kde ukončil aj doktorandské štúdium. V roku 2006 sa zúčastnil študijnej stáži na Akadémii výtvarných umení v Záhrebe a v roku 2008 na Newcastle University v Anglicku. Od roku 2009 tvorí autorskú dvojicu s Jarmilou Mitríkovou. Ich tvorba je známa vďaka tradičnej technike pyrografie a inšpiráciám kresťanskými tradíciami, folklorizmom, pohanskými zvykmi a mýtami.

 

Dionýz Troskó je multimediálny umelec, absolvent Umělecko průmyslové školy v Praze a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

 
Eva Činčalová (1982) v rokoch 2003-2009 vyštudovala maľbu na VŠVU. Hlavnou vizuálnou kvalitou jej tvorby je maliarska transformácia digitálneho obrazu. Charakterizuje ju originálna symbióza námetov tradičného žánrového maliarstva a aktuálneho výtvarného jazyka.

Od roku 2016 spolu so sochárkou Ninou Šoškovou vystupujú v niekoľkých dielach ako autorská dvojica, kde reagujú na rôzne podnety s citlivými zásahmi do verejného priestoru. Pre festival Intervencie v meste Trebišov umelecky spracovali tému pod názvom SVADOBNÁ CESTA.


Nina Šošková (1983) je výtvarníčka, sochárka a organizátorka public art projektov. Je absolventkou magisterského štúdia na Katedre sochárstva Akadémie Umení v Banskej Bystrici, kde úspešne obhájila titul Artis Doktor. V rámci doktorandského štúdia absolvovala pracovnú stáž v ateliéri Intermedia Art 3 – škola konceptuálního zkoumání na AVU v Prahe.

Spolu s jej manželom Richardom Augustínom navštívia mesto Trebišov v čase ich svadobnej cesty. V Čičmianskych krojoch, v ktorých sa mladomanželia pred nedávnom brali, ich bude výtvarníčka Eva Činčalová zaznamenávať vo vybraných lokalitách, ktoré si spoločne počas projektu Medzicentrum naplánujú a zmapujú. Výstupom oboch autoriek budú záznamy zo situácií a miest pretavené do média maľby.  

 

Branislav Zurko (1983) študoval na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave so špecializáciou na teóriu kultúry a kultúrnu antropológiu. Štúdium ukončil v roku 2008. V roku 2006 absolvoval študijný pobyt na Univerzite Karlovej v Prahe. Od roku 2010 vedie občianske združenie Kontext, ktoré sa zaoberá prienikom umenia a verejného priestoru. Je spoluzakladateľom a programovým riaditeľom galérie Koniareň – priestor pre súčasné umenie a umeleckým riaditeľom festivalu výtvarných zásahov do verejného priestoru mesta - Intervencie.