Umenie pre verejný priestor

Ako sa vyvíjajú projekty Európskych hl. miest kultúry po ich ukončení

2 Európske hlavné mestá kultúry a v nich 2 ťažiškové doposiaľ fungujúce projekty: Výmenníky/SPOTs v Košiciach a Pěstuj prostor v Plzni.

08.06.2016 (streda)
17:00 - 19:00 hod.
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný
Moderuje: Nina Šošková

Výmenníky/SPOTs - kultúrne body okraja 

Projekt SPOTs spolu s Kasárňami/Kulturparkom v Košiciach boli kľúčovými projektmi – INTERFACE 2013, ktorých zámerom bola decentralizácia kultúry zo stredu mesta do jeho okrajových a obytných častí. S cieľom pretvoriť nevyužívané výmenníky tepla na kultúrne body okraja, ktoré vychádzali zo skutočnosti, že na sídliskách existujú budovy zastaranej a nevyužívanej infraštruktúry, ktorými sú objekty výmenníkových staníc, postavené v 60. a 70. rokoch 20. storočia. 
Po ukončení EHMK 2013 vzniká príspevková organizácia K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá v súčasnosti preberá a zastrešuje všetky kultúrne centrá, ktoré sa počas EHMK vybudovali. 

Aké aktivity a podujatia vo výmenníkoch SPOTs sú dnes, pre koho sú určené atď. príde porozprávať projektový manažér Ján Hološ, ktorý ma posledný rok na starosti vedenie projektu a jeho rozvoj. Niekoľko predchádzajúcich rokov mal na starosti marketing a koordináciu produkčných aktivít.

Pěstuj prostor - soubor projektů pro veřejný prostor, architekturu, umění a komunitu

Pěstuj prostor je platforma vychádzajúca rovnako ako SPOTs z EHMK, avšak z Európskeho hlavného mesta kultúry Plzeň 2015. Pěstuj prostor podobne ako SPOTs v Košiciach patrí k ťažiskovým projektom mesta Plzeň EHMK 2015.
Pěstuj prostor vzniká v roku 2012 ako reakcia na potrebu posilniť participáciu občanov na rozvoji mesta Plzeň a navzájom lepšie spájať už existujúce občianské aktivity. 

Na prelome rokov 2014 a 2015 sa osamostatňuje do podoby nezávislého spolku. Ten pokračuje v úspěšných projektoch akými sú napr. pravidelné cykly prednášok, Plzeňský architektonický manuál, Zelená mapa Plzně alebo Den architektury v Plzni. Spolok každoročne vyhlasuje taktiež svoj ústredný projekt – Otevřenou výzvu, vďaka ktorej môže ktokoľvek podať svoj návrh na zlepšenie konkrétneho miesta v Plzni a následne sa aj sám zapojiť do jeho realizácie. 

„Za 4 ročníky Otevřené výzvy se již sešlo 274 podnětů, z nichž více než 60 bylo realizováno. Mezi nimi i revitalizace Městské plovárny, oblíbeného místa k setkávání a pořádání kulturních akcí. Úspěch má také projekt Křížky a vetřelci, který se věnuje znovuobjevování umění z doby normalizace a drobných sakrálních památek Plzně. V letošním roce pak bude například otevřen nový čtecí koutek, odstartuje projekt mapování objektů protiletecké obrany z období 2. světové války a dojde k proměně rovnou celé ulice,“ uvádza Marek Sivák, predseda spolku Pěstuj prostor. Ako Pěstuj prostor funguje príde predstaviť práve architekt Marek Sivák – ktorý je zodpovedný za vedenie spolku, Otevřenou výzvu Pěstuj prostor a tiež aj za ďalšie participačné projekty

 

Facebook