UMENIE PRE VEREJNÝ PRIESTOR

Samuel Čarnoký, Miroslav Beňák

Umenie pre verejný priestor v koncepcii Niny Šoškovej pokračuje s hosťami: Samuel Čarnoký (NEÓNa) a Miroslav Beňák (Čierne diery).
Moderuje: Nina Šošková

23. 3. 2016 (streda )

od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Čierne diery mapujú zabudnuté miesta na Slovensku, ktoré sú zaujímavé napríklad kultúrnym presahom. Ich prioritou je priemyselná architektúra. Snažia sa popularizovať okrajové témy a písať o nich v médiách zrozumiteľne pre akýkoľvek typ publika. V spolupráci s ilustrátormi či grafickými dizajnérmi tvoria grafiky pamiatok. Prezentuje Miroslav Beňák – spoluzakladateľ a autor projektu.


NEÓNa je projekt, ktorý vznikol ako výsledok spoločného hobby a výskumu písma vo verejnom priestore z pohľadu architekta (Radoslav Sinčák) a grafického dizajnéra (Samuel Čarnoký). Pozornosť autorov sa s pocitom nostalgie a retro nádychu upriamila na miznúceho, no stále viditeľného ducha minulej doby. Výsledkom spoločnej snahy je publikácia (Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska), ktorá mapuje vzťah písma a reklamnej typografie na vizualitu verejného priestoru a výskum nápisov z obdobia od konca 60-tych do začiatku 90-tych rokov 20. storočia, ktoré čoraz viac miznú z ulíc našich miest. Prezentuje Samuel Čarnoký.