UMENIE PRE VEREJNÝ PRIESTOR

Galéria Artwall (Lenka Kukurová a Zuzana Štefková), Dalibor Bača

Umenie pre verejný priestor je cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Zámerom tretieho vydania je divákom predstaviť aktivity hostí a organizácie z oblasti public art: pražská galéria Artwall (v zastúpení organizátoriek Lenky Kukurovej a Zuzany Štefkovej) a umelec Dalibor Bača.
Moderuje: Nina Šošková

Moderovaná diskusia pre verejnosť:

streda 13. 5. 2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

Galéria Artwall vznikla v roku 2005 a je umiestnená na opornej stene Letenských sadov v tesnej blízkosti frekventovanej križovatky v Prahe. Vychádza z prirodzenej povahy miesta, ktoré svojou dominantnou polohou zaručuje účinnú komunikáciu s verejnosťou. Jej výstavy každý deň vidí stovka okoloidúcich či cestujúcich v autách i MHD, vďaka čomu sa pýši najväčšou návštevnosťou z českých galérií. Galéria Artwall si kladie za cieľ podporovať prenikanie súčasného umenia do negalerijného prostredia – politickými a spoločenskými témami, ako napríklad bezdomovectvo v Prahe, politická kríza na Ukrajine, postavenie Rómov v Českej republike ai. Výstava skupiny Guma Guar „Kolektivní identita“ z roku 2008 bola pre Magistrát hlavného mesta Prahy - oficiálneho vlastníka steny - podnetom pre likvidáciu galérie. Chod galérie bol obnovený až v roku 2011. Doposiaľ predstavila viac ako 20 výstavných projektov z Čiech i zahraničia vrátane ruskej umeleckej skupiny Voina.

Dalibor Bača patrí do skupiny slovenských výtvarníkov, žijúcich striedavo v Čechách a na Slovensku, ktorí intenzívne vnímajú vzťah oboch národov a ich spoločnú históriu. V autorovej tvorbe dominuje predovšetkým téma národnej identity a nacionalizmu. Jeho najznámejší projekt Vlajka problematizuje akt osvojenia spoločnej československej vlajky novovzniknutým štátnym útvarom – Českou republikou a označuje ju za nelegitímny spôsob narábania s historickou vizuálnou identitou spoločného štátu. Významný dopad mala aj jeho realizácia Doc. JUDr. Robert Fico, CSc. zameraná na devalváciou spoločného mestského priestoru ideológiou a nevkusom. Dalibor Bača bol jeden z iniciátorov akcie „Akú sochu do mesta? (2006)“, petície „Stop kultúrnej politike v našich mestách (2006)“ a protestu proti osádzaniu sochy kráľa Svätopluka od normalizačného sochára Jána Kulicha. Je spoluzakladateľom bratislavskej public artovej platformy „Verejný podstavec (2010)“.