Umenie pre verejný priestor

Umenie pre verejný priestor je cyklus moderovaných diskusií v koncepcii Niny Šoškovej. Zámerom druhého vydania je opäť návštevníkom predstaviť dve podobné a predsa však odlišné aktivity dvoch autorov z prostredí panelákov a sídlisk na Slovensku.

Diskusia pre verejnosť:

Moderuje: Nina Šošková

Hostia: Viktor Feher a Martin Kleibl

30.4.2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

vstup voľný
 

Košická organizácia Street Art Communication v zastúpení hosťa Viktora Fehera je "otvorená mestská galéria vo verejnom priestore, v ktorej majoritnú časť tvoria súčasné muralistické maľby na fasádach budov". (Pozn.: muralizmus je umelecký smer maľovaia obrovských výjavov na steny budov. Vznikol v 20. storočí v Mexiku. Medzi jeho hlavných predsatviteľov patril napr. Diego Rivera, manžel známej maliarky Fridy Kahlo). Aktivity SAC majú úzku súvislosť či náväznosť na monumentálne maľby riešené na fasády panelákov v bývalom Československu.

O snahu záchraniť ešte existujúce, avšak pomaly zanikajúce (procesom zatepľovania) pôvodné maľby na fasádach Bratislavského sídliska Petržalka, sa zas spolu s ďalšími kolegami pokúša druhý hosť - fotograf Martin Kleibl. Autor nám taktiež predstaví jeho turistického sprievodcu, knihu "PETRŽALKA - prekvapivý sprievodca mestskou časťou”, vydanú koncom roka 2014. Autor nás prevedie Petržalkou, jej historickými pamiatkami, umeleckými dielami ako aj kuriozitami, o ktorých väčšina obyvateľov Petržalky či Bratislavy ani len netuší.

 

Viktor Feher (SAC, Pyecka Studio, Shop and Gallery Košice)
www.pyecka.com

 

Martin Kleibl (fotograf, autor knihy „Petržalka – prekvapivý sprievodca mestskou časťou” )

www.konduktor.sk