Umenie pre verejný priestor

Nový pravidelný formát moderovaných diskusií na tému Umenie pre verejný priestor v koncepcii Niny Šoškovej. Diskusie sú postavené na umelcoch a ich výstupoch, autorských prezentáciách, organizáciách, umeleckých skupinách či individuálnych aktivistoch, ktorí majú k téme blízko. Predstavuje ľudí, ktorí nie len autorsky, ale aj manažérsky a kurátorsky zastupujú projekty alebo sa priamo zúčastňujú na ich realizáciáciách. Ide o dočasné i dlhodobo situované diela, inštalácie a rôzne aktivity, ktoré sa často stávajú kontroverznou témou, poukazujú na lokálny problém alebo vzbudzujú širšiu škálu spoločenských diskusií.

Moderovaná diskusia pre verejnosť

25.3.2015 od 17:00 do 19:00 hod.

Kunsthalle KLUB

vstup voľný

Prvé stretnutie na tému Umenie pre verejný priestor v koncepcii Niny Šoškovej, sa uskutoční v česko-slovenskom zoskupení dvoch odlišných organizácií, public-artových projektov, ktoré sa problematike verejného priestoru venujú dlhodobo. Každý v inej krajine, s odlišným spôsobom nazerania na získavanie dotácií k riešeniu projektov, diváka a pod. O odlišnostiach, skúsenostiach i ponímaní umenia pre verejný priestor sa budeme rozprávať na najbližšej diskusii s hosťami Dianou Majdákovou (organizátorkou a spoluautorkou projektu Neviditeľná Štiavnica, SK) a Tomášom Knoflíčkom (spoluautorom public-artového festivalu Kukačka v Ostrave, CZ). 

 

Neviditeľná Štiavnica je interaktívna hra so súčasným umením vo verejnom priestore historického mesta. Do mesta sú umiestnené “neviditeľné” tvorivé zásahy súčasných vizuálnych umelcov, ktoré sú do rôznej miery nápadné či nenápadné, hmatateľné alebo virtuálne, skutočné alebo pomyselné. Zapojenie hráčov spočíva v aktívnom pátraní po umeleckých dielach prostredníctvom špeciálnej mapy. Dozviete sa z nej, kde je dielo umiestnené, nie však to, čo presne máte hľadať. Diela musí každý objaviť sám a tým otestovať nielen svoju pozornosť, ale aj vnímavosť pre súčasné umenie.

www.neviditelnastiavnica.sk

 

Kukačka je ostravská platforma negalerijnej prezentácie súčasného umenia, inšpirujúca sa tzv. hniezdnym parazitizmom, kukučkou obyčajnou. V jej intenciách sa projekt snaží vstupovať do verejného priestoru mesta Ostrava, ktorý si podmaňuje, využíva ho, koexistuje s ním. Niektoré výstupy sú neprehliadnuteľné, niektoré absolútne nie je vidno, alebo sa nachádzajú na hranici orientácie či ľudského vnímania. Pre ľahšiu orientáciu diváka, návštevníka v teréne uľahčí vopred pripravená webová aplikácia, ktorá mu poskytne bližšie info k umeleckému zámeru, poskytne kľúčové indície, na základe ktorých má divák možnosť objaviť cestu za konkrétnym umením, a to podobným spôsobom, tzv. urban-artovou verziou hry geocaching.

www.kukacka.org