UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie

Komentovaná prehliadka

Komentovaná prehladiadka pre verejnosť prostredníctvom vybraných diel priblíži koncepciu poľských kurátorov výstavy, nazvanej podľa rovnomenných akcií dua KwieKulik zo 70. rokov 20. storočia. Komentované prehliadky pre školské skupiny, študentov a skupiny dospelých (min. 7 ľudí) sa konajú aj na objednávku na: vzdelavanie.kunsthalle@gmail.com.

Komentovaná prehliadka pre verejnosť
vedie Daniela Čarná
piatok 27. 3. 2015 o 17
Vstup voľný

Komentované prehliadky výstavou UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie sú sondou do stavu aktuálneho poľského a medzinárodného umenia. Vyše päťdesiat autorov predstavuje rôznorodé podoby umenia, ktoré vzniká "v hlavách umelcov", pracuje so vzťahom k avantgardám, využíva úzke prepojenia s filmom a literatúrou, presahy k verejnému priestoru, ale vracia sa aj k využitiu tradičných materiálov novým spôsobom. Program na vybraných dielach približuje rôzne cesty, ktorými sa (nielen poľské) súčasné umenie uberá a ponúka získanie reprezentatívneho prehľadu o poľskom umení, ktoré je v takomto rozsahu mimo hraníc Poľska prezentované prvýkrát. O programoch k výstave pozri aj: http://www.kunsthallebratislava.sk/khb/vzdelavanie