UMENIE NA HLAVE: Poľské súčasné umenie

1. poschodie KHB

UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie je pokračovaním výstavy Čo vidieť* prezentovanej v Múzeu moderného umenia vo Varšave (2014). Bola to prvá rozsiahlejšia prezentácia poľského umenia za posledné desaťročie, zúčastnilo sa jej viac ako 80 umelcov zastupujúcich rôzne generácie, médiá a umelecké centrá. Zamerala sa na najdôležitejšie práce, prístupy a témy výtvarných umelcov v Poľsku. Kurátori výstavy – Sebastian Cichocki a Łukasz Ronduda si zámerne vybrali konzervatívny formát umeleckého salónu, pričom ťažisko presunuli z výstavných experimentov na samotné umelecké diela. Bol to zároveň aj pomerne nezvyčajný salón – kritický, emancipačný, psychadelický, často aj brutálny, perverzný, sebavedomý a viacvýznamový.
Kurátor: Sebastian Cichocki

Pohľad do inštalácie výstavy // Foto © archív KHB / Martin Marenčin

Otvorenie:

26. február 2015 o 17:00

Trvanie:

27. február. - 28. jún 2015 

Miesto: 

1. poschodie KHB

Vystavujúci autori a autorky: Paweł Althamer & Paulina Antoniewicz & Jacek Taszakowski, Ewa Axelrad, Mirosław Bałka, Wojciech Bąkowski, Piotr Bosacki, Paweł Bownik, Olaf Brzeski, Rafał Bujnowski, Oskar Dawicki, Wojciech Doroszuk, Nicolas Grospierre, Aneta Grzeszykowska & Jan Smaga, Łukasz Jastrubczak, Ewa Juszkiewicz, Magdalena Karpińska, Tomasz Kowalski, Agnieszka Kurant, Milena Korolczuk, Zbigniew Libera, Goshka Macuga, Marcin Maciejowski, Honorata Martin, Krzysztof Mężyk, Gizela Mickiewicz, Katarzyna Mirczak, Anna Molska, Mikołaj Moskal, Witek Orski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Piksa, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Wojciech Puś, Karol Radziszewski, Joanna Rajkowska, Bianka Rolando, Wilhelm Sasnal, Maciej Sieńczyk, Janek Simon, Slavs and Tatars, Łukasz Surowiec, Monika Szwed, Iza Tarasewicz, Mariusz Tarkawian, Aleksandra Waliszewska, Jakub Woynarowski, Jakub Julian Ziółkowski, Anna Zaradny, Artur Żmijewski
 

Názov výstavy UMENIE NA HLAVE / Poľské súčasné umenie je prevzatý zo série umeleckých performancií 70. rokov 20. storočia, ktorých autorom je neoavantgardné duo KwieKulik (Zofia Kulik a Przemysław Kwiek). Umelci tvorili výtvarné diela na svojich hlavách a hlavách modelov či umelcov. Poukazovali na prvky hry, procesu, prepojenia medzi divákom, umelcom a umeleckým materiálom charakteristickým pre nové umenie.

Výstava je prehliadkou nielen metód modelovania sveta prostredníctvom umenia, ale aj chápania a predstáv (alternatívnych) skutočností, stratégie budovania vzťahov s minulosťou a anticipovania budúcnosti. Varšavská výstava poukazovala na to, čo je na poľskej umeleckej scéne aktuálne, pričom umelecké diela a javy boli zoskupené tak, aby vytvorili naráciu. Bratislavská výstava je založená na intuitívnejších a formálnejších vzťahoch medzi vybranými dielami a poukazuje na temný, obrazotvorný prvok v poľskom umení. 
 

                                                                                                                                                                                         

Sebastian Cichocki                                                                                                                                                                                           

Kurátor výstavy

 

 

Foto: Juraj Bartoš (vernisáž), Martin Marinčin (výstava)

 

Výstava sa koná pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slovensku Tomasza Chłońa. 
Partner výstavy: Poľský inštitút Bratislava