Typo Kucha Tour

TYPO KUCHA TOUR nadväzuje na verejnú prezentáciu na pražskej UMPRUM, ktorá bola vyústením semestrálnej úlohy pre študentov Ateliéru tvorby písma a typografie pod vedením Karla Halouna na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe.

Prezentácia pre verejnosť:
4.4.2014 o 18:00

Kunsthalle KLUB

Vstupné dobrovoľné

 

 

TYPO KUCHA TOUR nadväzuje na verejnú prezentáciu na pražskej UMPRUM, ktorá bola vyústením semestrálnej úlohy pre študentov Ateliéru tvorby písma a typografie pod vedením Karla Halouna na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Z originálnej Pecha Kucha Night vychádza štandardnými prezentáciami vo formáte 20×20. Ateliér tvorby písma a typografie sa na Slovensku predstaví mobilnou prezentáciou v Košiciach, Žiline a Bratislave.

Vystúpia študenti: Jan Arndt, Jan Buble, Samuel Čarnoký, Petra Dočekalová, Nikola Giacintová, Renata Hovorková, Richard Jaroš, Ondřej Kahánek, Nikola Klímová, Matyáš Machat, Štěpán Marko, Anežka Rozehnalová, Vojtěch Říha, Jakub Spurný, Jarmila Šafránková, Tereza Šmídová + padagógovia ateliéru: Karel Haloun, Tomáš Brousil, Radek Sidun.