Travesty pre pokročilých performerov a performerky

prednáška Julie Schäfer a diskusia o projekte

Kunsthistorička a kurátorka Galérie súčasného umenia v Lipsku Julia Schäfer predstaví medzinárodný výstavný projekt Travesty for Advanced Performers.
moderuje: Romi Kollárik, riaditeľka OZ TransFúzia

vo štvrtok 27. augusta 2015 od 18:00 do 20:00 hod.

Goetheho inštitút, Panenská 33, Bratislava

vstup voľný

prednáška bude prebiehať v nemeckom jazyku s tlmočením do slovenčiny

Projekt otvára viacero aktuálnych otázok z oblasti umenia, rodových a queer štúdií, medzinárodných vzťahov a politiky. Zameriava sa najmä na témy, ktoré si osvojili neokonzervatívne a populistické názorové prúdy. Umeleckým stvárnením sa pokúša vymedziť proti statickým a zjednodušujúcim sociálnym modelom a predstavám o živote. Kladie otázky o dynamike procesov vylučovania, produkovaní „normality“ či o meniacich sa kolektívnych a individuálnych identitách.

 

S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR realizuje ZZŽ ASPEKT.
Spoluorganizuje: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava
Spolupráca: Glosolália - Rodovo orientovaný časopis, Goetheho inštitút Bratislava 
Viac info na: www.aspekt.sk