talking art heads

Hosťom ďalšieho vydania diskusného programu Erika Vilíma, ktorý prezentuje aktuálne tendencie a stratégie v súčasnom vizuálnom umení bude Jaromír Novotný.

Jaromír Novotný: Look Again, Axel Vervoordt Gallery, Hong Kong

Foto: Kwan Sheungchi. 

27. 3. 2019 (Streda)
18.00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Hosťom marcového vydania talking art heads bude český autor Jaromír Novotný patriaci medzi umelcov, ktorí nezostávajú na jednom mieste – sústavné prehodnocovanie aktuálneho stavu ich tvorby je motivované prirodzenou potrebou hľadania nových možnosti umeleckého vyjadrenia.

 

Jaromír Novotný patrí medzi umelcov, ktorí nezostávajú na jednom mieste; sústavné prehodnocovanie aktuálneho stavu ich tvorby je motivované prirodzenou potrebou hľadania nových možnosti umeleckého vyjadrenia. Okolo roku 2009 Novotný zbavuje svoje obrazy posledných stôp reprezentácie vonkajšej reality, aby tak následne aktualizoval minimalistické prístupy v abstraktnom umení, ktorého príbeh sa v tom čase zdal byť historicky uzavretý. Napriek tomu sa on sám ani dnes nepovažuje za abstraktného umelca. Jeho poslednú sériu prác by bolo možné zhrnúť do jednej frázy: „make able to breathe“. Použitím ne-umeleckého transparentného materiálu, syntetickej organzy, zdôraznil telesnosť maľby, odhalil jej vnútornú stavbu a umožnil jeho dielam doslova dýchať v priestore.

 

Jaromír Novotný sa narodil v roku 1974 v Českom Brode. Vyštudoval Akadémiu výtvarných umení v Prahe, Ateliér Jitky Svobodovej a Miloša Šejna. V súčasnosti žije a tvorí v Břežanech II, neďaleko Prahy. Jeho práce boli prezentované na mnohých sólových výstavách (Look Again, Axel Vervoordt Gallery, Hong Kong, 2017; Telo maľby, hunt kastner, Praha, 2017; What a Painting Wants, Georg Kargl BOX, Viedeň, 2016; White Room, Geukens & De Vil, Antverpy, 2016; Nástenka, Karlin studios, Praha, 2014; Viditeľné formáty, Galéria hlavného mesta Prahy, Praha, 2012; Paintings, Kolumba (Kunstmuseum des Erzbistums Köln), Kolín nad Rýnom, 2012) a skupinových výstavách (Tangenty, Dom umenia mesta Brna, 2018; #OK – XII. Trienále malého objektu a kresby, Galéria Jozefa Kollára, Banská Štiavnica, 2018; Une question de temps, Galéria Jean Brolly, Paríž, 2018; Zaostrené na neurčito, Topičův salon, Praha, 2018; Obrazy toho, čo zostalo, Krokus galéria, Bratislava, 2017; What about the color pink? Do you like pink?, Geukens & De Vil, Antverpy, 2016; Velkorysost. Umenie obdarovať, Národná galéria v Prahe, Praha, 2016).

 


 

Diskusný formát talking art heads nadväzuje v mnohom na koncepciu Artist stalk, ktorú úspešne odštartoval v Kunsthalle Bratislava Michal Stolárik. V tomto kontexte pôjde teda o prezentáciu aktuálnych tendencií a stratégií v súčasnom vizuálnom umení so zameraním na umelcov mladej generácie. Cieľom talking art heads je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia a poodhaliť ich spôsob umeleckého uvažovania. Zjednocujúcim rámcom prebiehajúcej série stretnutí budú umelecké postupy, ktoré v dobe sterilnej digitálnej komunikácie obnovujú záujem o tradičné kategórie umenia: emocionálnosť, lyrickosť, autentickosť, meditatívnosť či rituálnosť.

Program moderuje Erik Vilím.