talking art heads

Hosťom januárového vydania diskusného programu Erika Vilíma, ktorý prezentuje aktuálne tendencie a stratégie v súčasnom vizuálnom umení bude Jakub Roček.

Foto: A nastala rovnováha, 3D animace, 14min, 2017, (hudba Jakub Němec)

16. 1. 2019 (Streda)
18.00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Roček (1989) sa vo svojej umeleckej tvorbe paradoxne vzťahuje k oblasti vedeckého poznávania sveta. Konkrétne k otázke, ako veda interpretuje svet, ktorý je nám  dôverne známy. Túto komplexnú otázku spôsobu odhaľovania skrytých zákonov prírody spracováva najčastejšie v kontemplatívnych video-esejách, kresbách či objektoch. Roček sám svoj umelecký program definuje ako “zvláštnu zmes medzi objektívnosťou prírodných vied a subjektívnosťou umelca”.

 

Jakub Roček vyštudoval Fakultu výtvarných umení VUT v Brne, v Ateliéri grafiky Margity Titlovej a v Ateliéri kresby a grafiky Svätopluka Mikytu. Počas štúdií absolvoval štáž na UPRUM v Ateliéri architektúry II Ivana Kroupu. Zúčastnil sa mnohých rezidenčných pobytov (Meet Factory, Praha, CZ; Wro-Air, Vroclav, PL; Oberlicht Association, Kyšiňov, MDL). Má za sebou desiatky skupinových a samostatných výstav.

 

Erik Vilím (1990) je estetik a teoretik súčasného umenia. Pôsobí ako interný doktorand na Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Jeho výskumná činnosť sa zväčša odráža v realizovaných kurátorských projektoch. Publikuje v rôznych vedeckých a umeleckých časopisoch.


Koncepcia programu talking art heads pokračujúceho diskusno-prezentačného formátu Artist stalk nadväzuje na jej predošlú tradíciu, ktorú úspešne odštartoval Michal Stolárik. V tomto kontexte pôjde teda o prezentáciu aktuálnych tendencií a stratégií v súčasnom vizuálnom umení. Zámerom talking art heads je prezentovať širšiemu publiku umeleckú tvorbu autora, autorky či umeleckého zoskupenia. Leitmotívom, či akýmsi spojovacím článkom výberu diskutujúcich umelcov, je prienik umeleckej imaginácie, analytického prístupu a snahy ponúknuť inú perspektívu na všeobecne prijaté ustálené pravdy o svete.