Tajomstvo saténového županu

Kunsthalle Bratislava pozýva na moderovanú diskusiu s Ivanom Pinkavom, ktorú povedie kunsthistorička Lucia L. Fišerová.

Je možné naplniť (zdanlivo anachronickú) túžbu po hľadaní krásy prostredníctvom jej „pokrivenia“? Akým spôsobom sa môže subjekt premietnuť do používanej, opotrebovanej veci? A ako sa následne fotografia vzťahuje k predmetu s jeho konkrétnym príbehom? Definitívne ho konzervuje, alebo mu dáva akýsi nadstavený „život po živote“? Aké miesto má vo fotografickom obraze prázdno a čo je v ňom možné sprítomniť? Dá sa pomocou ostatkov vecí, ktoré fotografia vytrháva skaze času, vizualizovať posvätné?
Na tieto a ďalšie otázky budú hľadať odpovede teoretička fotografie Lucia L. Fišerová a fotograf Ivan Pinkava v obrazovom pásme venovanom premenám autorovej fotografickej tvorby s dôrazom na zobrazenie predmetu a možnosti jeho interpretácie.


IVAN PINKAVA (*1961, Náchod, Česká republika) vyštudoval odbor Umelecká fotografia na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe (1982 – 1986), neskôr pôsobil v slobodnom povolaní ako fotograf, s výnimkou rokov 2005 až  2007, keď viedol ateliér fotografie na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe. Pravidelne vystavuje od roku 1988. Medzinárodne uznávaný fotograf Ivan Pinkava sa dlhodobo koncentruje na určitý okruh otázok, ktoré premieta do ním volených námetov. Pri celkovom pohľade na jeho fotografické dielo sa ako jedna z najpodstatnejších zložiek autorovej práce javí redukcia na čisto statický obraz. Potreba vybrať len to najpodstatnejšie, čo by na fotografii bolo zároveň schopné niesť zrozumiteľný obsah aj ho súčasne zahaliť do inotajov, nejednoznačnosti, iritujúceho tajomstva.

 

LUCIA L. FIŠEROVÁ
Pôsobí ako teoretička fotografie, nezávislá kurátorka a obrazová editorka. Od roku 2007 prednáša dejiny a kontexty fotografie v Ateliéri Reklamní fotografie na Fakulte multimediálnych komunikácií Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne a od roku 2015 na Fakulte výtvarných umení VUT v Brne. Je spoluautorkou výstavy a knihy Česká a slovenská fotografie 80. a 90. let 20. století (2002), ďalej autorkou výstavy Nová slovenská fotografia (2009) prezentovanej na Prague Biennale. Medzi väčšie počiny patrí aj výstava mapujúca posledných 20 rokov v slovenskej fotografii Nepokojné médium (2010). Pre edíciu Fototorst pripravila monografiu Petra Župníka (2011). Zásadným výstavným a publikačným projektom bola Slovenská nová vlna: 80. léta (2014), pripravená pre GHMP v Prahe a následne pre Dom umenia v Bratislave alebo rozsiahla monografia fotografky Libuše Jarcovjákovej Černé roky (2016). Viaceré z kníh, ktoré pripravila po obrazovej stránke, boli nominované v prestížnych súťažiach. Dlhodobo spolupracuje s ostravskou fotografickou galériou Fiducia, pre ktorú usporiadala už vyše desať autorských výstav. Zatiaľ posledným kurátorským projektom je výstava Ivan Pinkava: Pod židlí židle v Ateliéri Josefa Sudka v Prahe (2019). Žije a pracuje v Brne a v Zlíne (ČR).