Staň sa detským mediátorom!

Program pre deti vo veku 9 až 15 rokov

Majú Vaše deti radi umenie, radi ho tvoria ale ešte radšej ho objavujú a rozpávajú sa o ňom? Úspešný projekt Detský mediátor ponúka nahliadnutie pod povrch fungovania súčasného umenia, stretnutia s umením a umelcami v malej komunite rovesníkov v inšpiratívnom prostredí Kunsthalle Bratislava.

Foto: Ema Lančaričová

Úspešný projekt detský mediátor pre deti vo veku 9 až 15 rokov zahŕňa rozprávania o umení, stretnutia s umelcami, návštevy galérií, tvorivé aktivity a detské sprevádzanie výstavami pre verejnosť.

Projekt ponúka:

–  pohľad pod povrch fungovania galérie a vzniku výstav,

–  spoznávanie rôznych profesií v galériách,

–  stretnutie s novými kamarátmi s podobnými záujmami,

–  rozvoj tvorivých zručností,

–  formovanie vlastných názorov na umenie,

–  získavanie nových zručností „odborníkov na umenie“

a schopnosti verejnej prezentácie.


Začiatok projektu: piatok 25.9.2020 o 16:00, trvanie do 29.1. 2021. Program prebieha pravidelne, raz za dva týždne.

Cena: 50 € (zahŕňa odborných lektorov a materiál).

Prihlášky s uvedením mena + veku dieťaťa posielajte najneskôr do 23.9.2020 na adresu vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk
Projekt získal cenu Rady galérií Slovenska v kategórii edukačný projekt za rok 2017

Pozrite sa, ako to na sprievodoch detských mediátorov vyzeralo:
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Štefana Papča, 2017
Detské mediátorky sprevádzajú na výstave OBJEKTívne, 2018
Detskí mediátori sprevádzajú na výstave Ilony Németh: Eastern Sugar počas konferencie Otvorená galéria , 2018