Štafetová tlač – aktuálna slovenská grafika

Prezentácia a krst autorskej knihy

24. 5. 2017 (streda)
18:00 hod.

Kunsthalle KLUB

Vstup voľný

 

Participatívne zameraný projekt tvorby súčasnej slovenskej grafiky inicioval intermediálny umelec a grafik Peter Valiska-Timečko v spolupráci s teoretičkou umenia Alenou Vrbanovou.

 

Autorská kniha – Štafetová tlač – vznikla z originálov diel 51 súčasných slovenských výtvarníkov v médiu voľnej grafiky v rozličných klasických i autorských technikách. Súbor tak ponúka pohľad na aktuálny stav média umeleckej grafiky.

 

Zúčastnení autori a autorky:

Otis Laubert (*1946) Rudolf Sikora (*1946) Róbert Brun (*1948) Viktor Hulík (*1949) Veronika Rónaiová (*1951) Milan Sokol (*1952) Peter Rónai (*1953) Peter Kalmus (*1953) Ľubo a Monika Stacho (*1953 *1977)  Igor Benca (*1958) Peter Augustovič  (*1959) Milan Hnat (*1959) Roman Galovský (*1962) Eva Hnatová (*1963) Miroslav Nicz (*1963) Pavlína Fichta Čierna (*1967) Róbert Makar  (*1970) Cyril Blažo (*1970) Stano Masár (*1971) Martin Derner (*1973) Eva Tkáčiková (*1974) Patrik Ševčík (*1974) Martin Moflár (*1975) Marián Straka (*1976) Stanislav Piatrik (*1979) Ján Vasilko (*1979) Peter Králik (*1981) Milan Ladyka (*1981) Boris Sirka  (*1981) Kateřina Makar Václavková  (*1981) Anabela Sládek (*1982) Martin Ševčovič (*1983) Gabriel Gyénes (*1984) Radoslav Repický (*1984) Peter Valiska-Timečko (*1985) Pavol Truben (*1985) Monika Vrancová (*1985) Vladimír Seman (*1985) Svetlana Fialová (*1985) Viliam Slaminka (*1985) Petra Housková (*1985) Lívia Mezovská (*1985) Katarína Hudačinová (*1986) Vladimíra Weiss (*1987) Tatiana Takáčová (*1987) Zdenka Mertanová (*1989) Martin Zlievsky (*1990) Viktória Zatrochová (*1991) Barbora Kmecová (*1991) Kristína Cibulová (*1994)

 

Podporené z verejných zdrojov FPU.

 

Facebook