Sprístupnenie výstavy

Na hrane / At the Limit / Am Limit

Kurátorský sprievod výstavou NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT a zvuková performance MAUERPARK Matthiasa Mayera.

Markus Wirthmann: Tracht & Habitus – Soľné jazero, 2011, procesuálna inštalácia, fólia, voda, síraň meďnatým a chlorid sodným, variabilné rozmery, foto: Orangerie Schloss Charlottenburg, Berlin 

 

Dátum: 5. august 2020

Miesto: KHB 1. poschodie

 

Vstupné dobrovoľné

PROGRAM:

 

5. 8. / Streda / 17:00 / KHB 1. poschodie

Kurátorský sprievod výstavou NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT

 

Výstavou prevedú kurátori Zorka Lednárová a Martin Juef v slovenskom a anglickom jazyku.

Medzinárodný výstavný projekt skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od 16 autorov a autoriek z viac ako šiestich krajín. Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú buď na osobné medzné skúsenosti, alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – sú to formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.

 

MARTIN JUEF (*1966, Berlín, Nemecko) študoval maliarstvo a odbor Umenie v kontexte na Univerzite umenia (Universität der Künste) v Berlíne. Jeho umelecká práca zahŕňa maľbu, koláž, fotografiu a inštaláciu, jeho diela boli vystavované na mnohých medzinárodných sólových a skupinových výstavách. Od roku 2011 pracuje ako nezávislý kurátor. Od roku 2014 do roku 2018 žil v Brazílii, kde vďaka rôznym spoluprácam realizoval väčšinu svojich kurátorských projektov. Jeho práca kurátora je úzko prepojená s antropologickými a kultúrnymi štúdiami. V oblasti umenia propaguje interkultúrny dialóg.

 

ZORKA LEDNÁROVÁ (*1976, Bratislava, Slovensko) študovala sochárstvo v Bratislave, v mestách Kiel aj Chang-Čou v Číne. Následne absolvovala študijný odbor Umenie v kontexte na Univerzite Umenia v Berlíne s hlavným zameraním Kurátorstvo a Umenie vo verejnom priestore. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje najmä politickým a spoločenským otázkam. Od roku 1999 pracuje ako kurátorka. Podieľala sa na mnohých medzinárodných výstavách. Od roku 2007 do roku 2015 viedla nezávislý výstavný priestor OKK / Raum 29 (OKK - OKU - orgán kritického umenia) v rámci asociácie Kolonie Wedding v Berlíne, ktorý programovo reprezentuje interdisciplinárny dialóg medzi umením a politickým akcionizmom. Zorka Lednárová žije a pracuje v Berlíne a v Bratislave.

 

 

5. 8. / Streda / 18:00 / KHB 1. poschodie

Zvuková performance MAUERPARK Matthiasa Mayera

 

Prostredníctvom inštalácie 30 kazetových prehrávačov značky Onkyo Integra sa simultánne prehrávajú nahrávky živej hudby, ktoré sa vzájomne mixujú pomocou mixážneho pultu. Nahrávky rôznych hudobných vystúpení v štýle spontánnej pouličnej hudby a menšie koncerty boli zaznamenané v berlínskom Mauerparku v roku 2016. Vzhľadom na vzájomnú priestorovú blízkosť hudobníkov sa akusticky prekrývali rôzne hudobné produkcie. Performatívna inštalácia „Mauerpark“ od Matthiasa Mayera zachytáva túto unikátnu situáciu, ktorá sa zintenzívňuje následnou kondenzáciou zvukových vrstiev Mauerparku z tohto obdobia vo forme zmixovaných nahrávok.

 

Dynamika spontánnych a neohlásených predstavení v Mauerparku, ktoré sa konali nadivoko no boli rozptýlené v relatívne malej a ľahko obsiahnuteľnej časti parku na okraji priestoru, kde sa každý týždeň koná blší trh, odrážala virulentnú zmes kultúr v Berlíne, ktorý sa stal nielen európskou, ale aj celosvetovo rešpektovanou metropolou experimentálneho umenia v pohybe. Mauerpark sa v tejto dobe vďaka kontinuite týždenných aktivít pretransformoval na kreatívny „hotspot“ pre živú hudbu. V nasledujúcich rokoch však vznikajúci „kultový status“ Mauerparku v oblasti živej hudby výrazne utrpel. Polícia živé vystúpenia hudobníkov často prerušovala. Na naliehanie obyvateľov (napríklad z neďalekých novopostavených bytových domov) a návštevníkov parku sa zaviedli predpisy, ktoré obmedzujú priestor pre živú hudbu len na veľmi malú časť parku. Hudobníci majú povolenie šíriť zvuk len v jednom smere a nesmú používať elektrocentrály, čo nevyhnutne viedlo k zníženiu počtu predstavení. Divoký a turbulentný zvuk z roku 2016 je preto minulosťou.

 

Vzhľadom na tieto skutočnosti má dielo Matthiasa Mayera aj historický a dokumentačný význam, ktorý je znásobený použitím analógovej technológie z 80. rokov minulého storočia. Môže sa tiež interpretovať ako kritický hlas na tému džentrifikácie, ktorá sa paralelne šíri v tomto meste. Udalosti z Mauerparku sú ďalším príkladom toho, ako Berlín stráca svoj status kozmopolitného hlavného mesta umelcov a kreatívcov a stáva sa symbolom ich utiahnutia alebo úplného odchodu.