Slobodným treba vedieť byť!

Sprievod výstavou Moc bezmocných

Výstavou Moc bezmocných, ktorá kriticky reflektuje spoločenské problémy v slovenskom a českom kontexte po roku 1989, prevedie sociologička Oľga Gyárfášová. Vo svojom výskume sa O. Gyárfášová venuje najmä voličskému správaniu, politickej kultúre, verejnej mienke, právam menšín a rodovým štúdiám, ako aj analýzam populizmu a pravicového extrémizmu. Je autorkou a spoluautorkou desiatok odborných publikácií, pracovala na viacerých medzinárodných i domácich vedeckých projektoch. Je riaditeľkou Ústavu Európskych štúdií a medzinárodných vzťahov a ako analytička pôsobí v Inštitúte pre verejné otázky.

Streda / 18.00 / KHB 1. poschodie