Školenia pre pedagógov k výstave Strach z neznámeho

23. a 30. marca 2016 v KHB

Metodické školenie predstaví aktuálnu celospoločenskú tému migrácie z pohľadu vizuálneho umenia a zameria sa na metodiku práce s rôznymi cieľovými skupinami. Koná sa v spolupráci Domu umenia/Kunsthalle Bratislava a Metodicko-pedagogického centra pre pedagógov materských, základných, základných umeleckých, stredných škôl a gymnázií. Koná sa v stredy 23. a 30. 3. 2016 od 9 do 14 hod.
Kontakt

Prihlášky na školenie: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk.
Počet účastníkov školenia je limitovaný.

Školenia sa konajú v dvoch termínoch: v stredu 23. a 30. 3.2016 od 9 do 14 h.

Metodické stretnutie pre pedagógov k výstave Strach z neznámeho (18.3.-31.7.2016)

Výstava v Dome umenia/ Kunsthalle Bratislava (KHB) Strach z neznámeho je o nevšednom cestovaní. Cestovanie môže byť príjemné, dobrodružné, ale niekedy aj nebezpečné. Odcestovať môžeme na rôzne miesta a z rôznych dôvodov. Na pár dní, týždňov, na niekoľko rokov a niekedy dokonca aj navždy. Niektorí ľudia cestujú a sťahujú sa (migrujú) zo svojej krajiny do krajiny novej a často neznámej.


Metodické školenie predstaví aktuálnu celospoločenskú tému migrácie z pohľadu vizuálneho umenia a zameria sa na metodiku práce s rôznymi cieľovými skupinami, súčasťou ktorej bude poznávanie seba a svojich zvykov, ale aj iných vzdialených kultúr. Organizuje ho Dom umenia/Kunsthalle Bratislava v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pre pedagógov materských, základných, základných umeleckých, stredných škôl a gymnázií.


Metodické stretnutie ponúka:
- predstavenie metodiky práce s výstavou, ktorá sa zaoberá spoločensky aktuálnou témou z pohľadu vizuálnych umelcov, s ponukou vzdelávacích programov pre školské skupiny,
- prehliadku výstavy so zameraním na ukážky práce s konkrétnymi cieľovými skupinami a tvorivou aktivitou,
- zdieľanie skúseností z praxe a posilnenie vzťahu školy a galérie ako vzdelávacej inštitúcie.
 

Termíny stretnutí: streda 23. a 30. 3. 2016 od 9.00 do 14.00 h. v priestoroch výstavy (jedná sa o to isté školenie v dvoch termínoch)
Miesto: Dom umenia/Kunsthalle Bratislava, Nám. SNP 12, Bratislava
Stretnutie vedie: Mgr. Daniela Čarná, PhD., manažérka vzdelávacích programov KHB 


Počet účastníkov je limitovaný, prihlášky prosím zasielajte najneskôr do 20. 3. 2016 na adresu: daniela.carna@kunsthallebratislava.sk alebo slavka.gecova@mpc-edu.sk.  Do prihlášky prosím uveďte: meno, e-mail a telefón pedagóga + názov školy, ktorú zastupuje. Vstup je voľný, každý účastník školenia dostane metodický materiál publikovaný k výstave. 
 

Výstava Strach z neznámeho sa koná v termíne 17. 3. – 31. 7. 2016, na metodickom stretnutí je možné si objednať vzdelávacie programy pre školské skupiny. Viac informácií nájdete aj na stránke www.kunsthallebratislava.sk