Sila európskeho nacionalizmu

Kunsthalle Bratislava pozýva na prednášku Juraja Marušiaka, ktorá sa zameria na interpretáciu práva na sebaurčenie národov v 20. storočí i v súčasnosti.

Foto: Tomáš Halász

10. 10. 2018 (Streda)
18:00
Kunsthalle KLUB
Vstup voľný

Kto môže byť „národom“? V dejinách Európy nacionalizmus ukázal svoje rozličné stránky. Jednak pôsobí ako modernizačná sila, ktorá hlása vzájomnú rovnosť komunity, zároveň však býva nástrojom sociálneho a politického vylúčenia. Prednáška historika a politológa Juraja Marušiaka, pôsobiaceho v Ústave politických vied SAV, bude zameraná na interpretáciu práva na sebaurčenie národov v 20. storočí i v súčasnosti.

 

Mgr. Juraj Marušiak, PhD. (1970) vyštudoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského, odbor história – slovenský jazyk a literatúra (1994). Od roku 1996 pôsobí v Ústave politických vied Slovenskej akadémie vied. Venuje sa problematike dejín Slovenska v 20. storočí a problematike medzinárodných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy po roku 1989. V roku 2001 vydal monografiu Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov (Brno, Prius 2001). V rokoch 2002-2003 absolvoval štipendium Lane’a Kirklanda vo Varšave na odbore východoeurópskych štúdií Varšavskej univerzity. Publikuje štúdie v odborných časopisoch a zborníkoch, ako aj v dennej tlači. Je spoluautorom a editorom viacerých kolektívnych monografií.