Rudolf Sikora: Výkričník (1974 - 2018)

Kunsthalle EXT

Kunsthalle Bratislava sa teší z premeny okolitého verejného priestoru v jej tesnom susedstve, kde plánuje realizovať vysunuté výstavné aktivity pod novou značkou "Kunsthalle EXT". Skratka "EXT" ako exteriér, extenzia či exit, bude zastrešovať najmä objekty a inštalácie, ale aj iné umelecké diela určené do verejného priestoru na Treskoňovej ulici. Pilotným dielom, ktoré uvedie novú dramaturgiu vysunutého výstavného priestoru Kunsthalle Bratislava, bude "signálny" objekt Rudolfa Sikoru - Výkričník. V budúcom roku plánuje galéria aj naďalej prepájať plochu na Treskoňovej ulici s vlastným výstavným programom, ale aj širšie koncipovanou témou umenia vo verejnom priestore, ktorú dlhodobo reflektuje.

Apelatívne dielo Výkričník (1974 – 2018) konceptuálneho umelca Rudolfa Sikoru vzniklo pôvodne pre Bienále mladých v Paríži (1975), pričom jeho vytvorenie bolo motivované potrebou vyjadriť sa k vtedajšej environmentálnej otázke. Po viac ako 40 rokoch bolo rekonštruované pre jeho sólu výstavu Eko(ko)mix (2018) v Galérii mesta Bratislavy, aby dnes napokon naplnilo zmysel svojho posolstva vo frekventovanom verejnom priestore Treskoňovej ulice. Sikorova monumentálna práca pozostáva zo zemegule a vesmíru, ktoré spoločne vytvárajú spomínané interpunkčné znamienko označujúce výzvu. Samotné znamienko dopĺňa výrok nositeľa Nobelovej ceny Jacqua L. Monoda, napísaný Sikorovi vlastnou typografiou. Dielo je tak kritickou reakciou na absenciu našej zodpovednosti za životné prostredie. Kunsthalle Bratislava si pri jeho výbere uvedomovala aktuálnosť jeho umeleckej výpovede, ktorá sa v súčasnosti stáva naliehavejšou ako kedykoľvek pred tým.

 

Rudolf Sikora (*1946, Žilina) je jedným z najdôležitejších slovenských umelcov 2. polovice 20. storočia. V rokoch 1963 – 1969 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v Ateliéri prof. Milleho a Ateliéri prof. Matejku. Súčasne študoval aj na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Ako jeden z prvých predstaviteľov konceptualizmu prezentoval svoju tvorbu už v roku 1970 v známej Galérii mladých. Počas normalizačného obdobia bol iniciátorom viacerých, historicky dôležitých aktivít ako napríklad I. otvorený ateliér či Majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu. Pedagogicky dlhodobo pôsobil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave a na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. V roku 1992 bol vymenovaný za profesora. Už od 70. rokov upozorňoval na ekologické problémy. V roku 2016 získal za svoje postoje a aktivity titul Ambasádor životného prostredia. Má za sebou nespočetne množstvo sólových výstav (Sám proti sebe, SNG, Bratislava, 2008; Sám proti sebe, NG Veletržní palác, Praha, 2006; Cez médium fotografie, Galéria J. Koniarka, Trnava 2001; Pozorovateľ/Observer, GMB, Bratislava, 1995) a skupinových výstav.

Partneri