Rožňavskí kamaráti (rozhovor Nora Lacka s Erikom Šillem)

Pozývame Vás na špeciálny sprievod výstavou error s Erikom Šillem a jeho priateľom – filozofom Norom Lackom.

28. august (pondelok)

17:00 hod.

1. poschodie KHB

Vstup voľný

Špeciálny sprievod výstavou Erika Šilleho s filozofom, pedagógom na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU a speleológom Norom Lackom, ktorého ambíciou je vo vzájomnom priateľskom rozhovore s vystavujúcim autorom odhaliť skryté významy jeho charakteristických obrazových znakov a priniesť netradičné nazeranie na jeho tvorbu.

 

"Noro Lacko pozná moju prácu asi najlepšie. Narodili sme sa vedľa seba, v susedných panelákoch. Dosť často sme sa rozprávali a tým, že bol veľmi sčítaný, otváral mi nové pohľady na umenie." (E.Š. in: GERŽOVÁ, Jana: Rozhovory o maľbe. Bratislava: Slovart v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení 2009, s. 356)