Rozdelení: Ako sa neprestať rozprávať?

Sprievod a moderovaná diskusia v anglickom jazyku k výstave Moc bezmocných

Slovenská republika z roku 1939, klimatická kríza, registrované partnerstvá... Postoje k citlivým témam dlhodobo rozdeľujú a traumatizujú slovenskú spoločnosť. Výsledkom diskusií medzi zástancami opačných názorov je však často iba prehlbujúce sa ticho a vzájomné nepochopenie. Dokedy je teda rozdielnosť názorov prínosná? Kedy už hovoríme o polarizovanej spoločnosti a ako môžeme prispieť k jej zmierneniu? Diskusia o témach, ktoré nás rozdeľujú a spôsoboch, ako napätie a rozdiely zmenšovať je organizovaná v spolupráci s Nadáciou Milana Šimečku.

Sobota / KHB 1. poschodie

Sprievod: 15.00

Diskusia: 17.00