Re:Visited s Isabel Plante, PhD. /Argentína/

Prednáška v rámci autorského cyklu šéfkurátora Kunsthalle Bratislava Richarda Gregora RE:Visited

Prednáška pre verejnosť:

30.4.2014 o 18:00

Kunsthalle Klub

Vstup voľný

 

Príspevok argentínskej historičky umenia Isabel Plante, PhD. sa bude dotýkať pôsobenia francúzskeho kunsthistorika Pierra Restanyho (1930-2003) v Južnej Amerike a otázok o jeho vplyve na jednotlivé scény kontinentu. Restany bol jeden z mála celosvetovo významných odborníkov, ktorí mali intenzívne styky so slovenskou výtvarnou scénou od 60. rokov 20. storočia. Jeho vplyv na naše prostredie prostredníctvom okruhu výtvarníkov spolupracujúcich s Alexom Mlynárčikom je všeobecne známy. Prednáška Isabel Plante sa bude týkať spätného obzretia sa na trvácnosť týchto väzieb.