Programy pre školy k výstave TOMÁŠ RAFA: Paradox tolerancie

Vzdelávacie programy pre materské, základné, základné umelecké, stredné, vysoké školy a záujmové skupiny.

Trvanie:

15. 2. – 6. 5. 2018

Objednávky:

vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk

Miesto:

1. poschodie KHB

Vzdelávacie programy pre materské, základné, základné umelecké, stredné, vysoké školy a záujmové skupiny.

(Programy sa konajú na objednávku)

 

STRETNUTIE NA NÁMESTÍ
program k výstave Tomáš Rafa: Paradox tolerancie,

Kunsthalle LAB
15. 2. – 6. 5. 2018

 

TOLERANCIA – SPOLUPRÁCA – KOMUNIKÁCIA
Námestie SNP zohralo v histórii Slovenska dôležitú úlohu. Počas Nežnej revolúcie, v roku 1989, sa tu konali masové demonštrácie za odstránenie komunistického režimu. Demonštrovať znamená spoločne vyjadriť postoj k danej veci.

Príďte vyjadriť svoj názor nielen na umenie. Budete mať tiež možnosť vytvoriť si vlastný nástroj komunikácie. 

 

Tomáš Rafa je umelcom, zameriavajúcim sa na aktuálne spoločenské dianie. Jeho umeleckými nástrojmi sú fotoaparát a kamera, vo svojich videách sa pohybuje na hranici umeleckého a dokumentárneho žánru. Výstava v Kunsthalle LAB sa dotýka tém nacionalizmu, pravicového extrémizmu a spolužitia s menšinami, a reaguje na stav slovenskej a stredoeurópskej reality. Nemá len umeleckú, ale aj aktivistickú rovinu a pokúša sa motivovať k občianskej aktivite a k prebudeniu z ľahostajnosti.

 

 

_____

 

 

Cieľom programov je spoločné uvažovanie o vybraných témach a vystavených dielach a ich tvorivá interpretácia, ktorá vytvára priestor pre osobný postoj a zážitok každého návštevníka.

Programy sa konajú na základe objednávky počas otváracích hodín (pre školy je možné realizovať programy už od 10:00):

Trvanie: 60 - 90 min. Minimálny počet účastníkov: 7, maximálny 30, na tvorivú dielňu 20 žiakov 
Objednávky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6217, 0905 539 066


Vstupné na programy:
0€/ deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania
1€/ žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ (možnosť použitia kultúrnych poukazov, prijímame ich do 10.11.)
Pedagogický dozor, zodpovedajúci za žiakov v galérii: vstup voľný