Programy pre školy k výstave MOC BEZMOCNÝCH

Prenesieme sa 30 rokov do minulosti, aby sme preskúmali, čo sa v novembri 1989 dialo vo vtedajšom Československu a na námestí SNP v Bratislave, na ktorom sídli aj Kunsthalle. Zistíme, čo v tej dobe robili umelci, na čo ľuďom na námestí slúžili kľúče a čo ich spájalo, aj keď sa navzájom nepoznali. Vzdelávacie programy sa konajú na objednávku a sú prispôsobené veku návštevníkov.

VZDELÁVACIE PROGRAMY PRE MATERSKÉ, ZÁKLADNÉ, ZÁKLADNÉ UMELECKÉ, STREDNÉ A VYSOKÉ ŠKOLY

Programy pre školy k výstave MOC BEZMOCNÝCH
Trvanie výstavy: 22.11.2019 – 5.7.2020


PODAJME SI RUKY
Programy k výstave Moc bezmocných pre MŠ a 1. stupeň ZŠ, ZUŠ
SPOLUPRÁCA – DIALÓG – HISTÓRIA – SYMBOL – UMENIE – SPOLOČNOSŤ
Prenesieme sa 30 rokov do minulosti, aby sme preskúmali, čo sa v novembri 1989 dialo vo vtedajšom Československu a na námestí SNP v Bratislave, na ktorom sídli aj Kunsthalle. Zistíme, na čo ľuďom na námestí slúžili kľúče a čo ich spájalo, aj keď sa navzájom nepoznali. 


UTVORTE KORIDOR
Programy k výstave Moc bezmocných pre 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ
SLOBODA – DEMOKRACIA – HISTÓRIA – ZODPOVEDNOSŤ – OBČIANSKA SPOLOČNOSŤ – ANGAŽOVANÉ UMENIE – VEREJNÝ PRIESTOR 
Ako sa zmenilo postavenie umelca a umenia po Nežnej revolúcii 1989, prečo máme 17. novembra štátny sviatok a aký má dnes pre nás význam? Aj na tieto otázky budeme hľadať odpovede na výstave venovanej 30. výročiu Nežnej revolúcie, ktorej svedkom bola budova Kunsthalle na Námestí SNP, kde Nežná revolúcia v Bratislave prebiehala.


Programy prebiehajú formou dialógu o téme a vybraných dielach výstavy a sú spojené s tvorivou interpretáciou a aktivitou. 

Programy pre školy sú prispôsobené veku a potrebám konkrétnej skupiny. Konajú sa na objednávku a je možné ich realizovať aj mimo otváracích hodín, od 10.00 hod.


Objednávky (min. 3 dni vopred): vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk, +421 2 2047 6217, 0905 539 066
Dĺžka programu: 60-90 min., min. počet účastníkov je 7, maximálny 30, na tvorivé dielne 20 účastníkov.

----------------------------------------

Otváracie hodiny:

Pon: 12:00 - 19:00
Uto: zatvorené
Str: 13:00 - 20:00
Štv - Ned: 12:00 – 19:00
Vzdelávacie programy sa konajú na objednávku, aj mimo otváracích hodín, od 10:00 hod.

 

Vstupné na programy:

  • deti MŠ, žiaci ZUŠ, študenti SŠ a VŠ výtvarného zamerania: vstup voľný
  • žiaci ZŠ, študenti SŠ, VŠ (možnosť použitia kultúrnych poukazov, prijímame ich do 10.11.): 1€
  • Pedagogický dozor, zodpovedajúci za žiakov v galérii: vstup voľný