Posledná komentovaná prehliadka výstavy Sissi Quartier

v anglickom jazyku

Kunsthalle Bratislava pozýva na komentovanú prehliadku výstavy Sissi Quartier v anglickom jazyku, ktorú povedie jedna z autoriek výstavy a členiek kolektívu Polygon Creative Empire – nezávislá kurátorka a estetička Kinga Lendeczki.

Foto: Adam Šakový

14. 4. 2019 (Nedeľa)
16:00
Kunsthalle LAB
Vstup voľný

Autorky Virág Bogyó, Orsolya Bajusz, Ágnes Patakfalvi-Czirják a Kinga Lendeczki tvoriace pod názvom Polygon Creative Empire prezentujú v priestoroch Kunsthalle LAB svoj návrh fiktívneho investičného „megaprojektu“ Sissi Quartier. Pri jeho koncipovaní nasledovali logiku a stratégie veľkých spoločností, ktoré sa na základe subjektívneho rozhodnutia a požiadaviek neustále sa rozvíjajúceho kapitalizmu snažia umelo vytvoriť a vybudovať nový „región“.