Podajme si ruky

Rodinný program k výstave Moc bezmocných

Prenesieme sa tridsať rokov do minulosti, aby sme preskúmali, čo sa vtedy udialo na Námestí Slovenského národného povstania, na ktorom sídli aj Kunsthalle Bratislava. Zistíme, na čo ľuďom na námestí slúžili kľúče a čo ich spájalo, aj keď sa navzájom nepoznali. Prihlášky: vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk Vstupné: 3€ / dieťa

Sobota 25.1.2020 / 10.00 / KHB. 1. poschodie