NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ

Zažite súčasné umenie v netradičných (aj nočných) hodinách v KHB! Dom umenia / Kunsthalle Bratislava pripravila zaujímavý program pre všetkých.
Kontakt

kunsthallebratislava@gmail.com

Sobota: 16. máj od 12:00 do 00:00 h.

10.00 – Alchýmia umenia
Rodinný program k výstave UMENIE NA HLAVE s Danielou Čarnou a Ľubou Sajkalovou.
Niektoré diela na prvý pohľad vyzerajú inak, ako keď sa im prizrieme zblízka a "pretvarujú sa". Preskúmame, či nás oči neklamú a sami premeníme niektoré materiály. (prihlášky mailom na: vzdelavanie.kunsthalle@gmail.com)

 

15.00 – Prechádzky Poľskom
Komentovaná prehliadka výstavy UMENIE NA HLAVE s Richardom Gregorom a Danielou Čarnou, ktorá predstaví koncepciu výstavy a vybrané vystavené diela.

 

17.00 – Sociologický uhol pohľadu
Vybrané diela poľského umenia na výstave UMENIE NA HLAVE komentuje sociologička Oľga Gyarfášová.
Komentovaná prehliadka výstavy ponúkne iný uhol pohľadu na vystavené diela – pozrie sa na ne očami spoločnosti, v ktorej vznikli a s ktorou intenzívne komunikujú. Interpretácia videného bude mať presahy k poľskej histórii, otázkam identity, revolty i nekončiaceho intenzívneho hľadania zmyslu.

 

19.00 – DOM
Architektonický sprievod budovou Domu umenia / Kunsthalle Bratislava s architektom Oliverom Kleinertom predstaví budovu postavenú v roku 1965, podľa návrhu architekta Miloša Chorváta z r. 1958, ako aj zákulisné priestory, ktoré sú divákovi bežne skryté.

 

21.30 – ARTIST STALK, Kunsthalle LAB
Špeciálne vydanie moderovanej diskusie Michala Stolárika predstaví autorov, ktorých diela a projekty môžu pre naše prostredie pôsobiť ‘exoticky’, vznikali v špecifickej lokalite, ktorá sa v nich odzrkadlila či zapôsobila ako hlavný zdroj inšpirácie. Hosťami budú Juraj Gábor, Juraj Mravec a Erik Šille. ARTIST STALK sa koná v priestoroch výstavy kórejského umelca Jeauka Kanga: Thinguniverse.