Návšteva bývalého cukrovaru v Sládkovičove

Nepremeškajte jedinečnú možnosť návštevy unikátneho areálu bývalého cukrovaru v Sládkovičove!

Foto: Olja Triaška Stefanovič, 2020
 

18. 9. 2021  |  13:15 hod.

 

Odchod: Nám. SNP 12, Bratislava

 

Návštevu doplní odborný výklad Ing. Dušana Janíčka – riaditeľa pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o., a bývalého riaditeľa konzervárne a cukrovaru v Sládkovičove, Evy Sudovej – predstaviteľky o.z Ponvagli, ktoré sa zaoberá zachovaním kultúrneho dedičstva v Sládkovičove, a výtvarnej umelkyne a umeleckej riaditeľky projektu EASTERN SUGAR Ilony Németh.

 

Záväzné registrácie prosíme do 14. 9. 2021 na adrese: easternsugarproject@gmail.com

 

Odchod autobusom spred budovy Kunsthalle Bratislava na Nám. SNP 12 o 13:15 hod. Začiatok prehliadky v Sládkovičove o 14:30 hod. Predpokladaný návrat do Bratislavy o 18:00 - 19:00 hod.