Na hrane / Am limit

Výstava NA HRANE / AM LIMIT skúma hranice a skúsenosti spojené s hraničnými situáciami prostredníctvom viacerých umeleckých príspevkov. Tieto príspevky odkazujú buď na osobné hraničné skúsenosti, alebo na hraničné situácie vytvorené prostredníctvom určitých umeleckých stratégií a prístupov. Hranice označujú vnútro a vonkajšok, sú to formujúce kontúry existenčných správaní. Hranice sú dynamické, a preto nikdy nie sú konečné len smrť predstavuje ultimatívnu hranicu.
Kurátori: Zorka Lednárová a Martin Juef

Armando Queiroz: Midas, 2019, video, 10:00 min., foto: archív autora

Trvanie: 19. 6. 2020 – 20. 9. 2020 

1. poschodie KHB

Vystavujúci umelci a umelkyne: Jovan Balov (NMK), Silvia Beck (DE), Chan Sook Choi (KOR), Nadine Fecht (DE), Pavel Forman (CZ), Martin Juef (DE), Francisco Klinger Carvalho (BR), Martin Kocourek (CZ), Zorka Lednarova (SK), Luciana Magno (BR), Matthias Mayer (DE), Tamara Moyzes (SK) und Shlomi Yaffe (ISR), Falk Nordmann (DE), Armando Quieroz (BR), Monika Rechsteiner (CH), Nina E. Schonefeld (DE), Bignia Wehrli (CH), Markus Wirthmann (DE)