NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT

1. poschodie KHB

Medzinárodný výstavný projekt NA HRANE / AT THE LIMIT / AM LIMIT skúma skúsenosti spojené s hraničnými situáciami na pozadí diel od 16 autorov a autoriek z viac ako šiestich krajín. Kurátori výstavy prostredníctvom výberu diel odkazujú buď na osobné medzné skúsenosti, alebo na transgresívne podmienky vytvorené na základe určitých umeleckých stratégií či prístupov. Samotné hranice vo všeobecnosti označujú vnútro a vonkajšok – sú to formujúce sa kontúry existenčných správaní, ktoré majú dynamický a neukončený charakter. Ultimatívnu hranicu predstavuje jedine smrť.
Kurátori: Zorka Lednárová a Martin Juef // Asistentka kurátorov: Jana Babušiaková

Armando Queiroz: Midas, 2019, video, 10:00 min., foto: archív autora

Sprístupnenie:

5. august 2020

Trvanie:

6. august – 30. október 2020

Miesto:  

1. poschodie KHB

 

Vstupné dobrovoľné

Vystavujúci umelci a umelkyne: Silvia Beck (DE), Francisco Klinger Carvalho (BR), Chan Sook Choi (KOR), Nadine Fecht (DE), Pavel Forman (CZ), Martin Juef (DE), Martin Kocourek (CZ), Zorka Lednárová (SK), Luciana Magno (BR), Matthias Mayer (DE), Falk Nordmann (DE), Armando Queiroz (BR), Monika Rechsteiner (CH), Nina E. Schönefeld (DE), Bignia Wehrli (CH), Markus Wirthmann (DE)