Múry našich životov

Online diskusia na pomedzí umeleckého a spoločenského diskurzu

Niet človeka, ženy či muža, ktorý by sa v živote nemusel vyrovnávať s obmedzeniami, aké pred neho postavila spoločnosť a doba, do ktorej sa narodil, jej normy, očakávania, pravidlá hry. Kritická reflexia nedôstojného statu quo je predpokladom na to, aby sme prekročili vykolíkované hranice.

Titulný obrázok: detail diela Francisco Klinger Carvalho: Dramatická elegancia nerovnosti, 2017, inštalácia z tehál, cementu a sklenených črepov. Foto: archív KHB / Martin Marenčin


Účasť na evente môžete podporiť dobrovoľným vstupným online prevodom na náš účet:

 

SK65 8180 0000 0070 0063 8970


Variabilný symbol: 21102020.

Do poznámky prosím zadajte „dobrovoľné vstupné“

Aktuálna výstava v Kunsthalle Bratislava Na hrane / At the Limit / Am Limit tematizuje hranice a skúsenosti spojené s krajnými situáciami na základe viacerých umeleckých príspevkov.

 

Na základe diel dvoch umelkýň - Chan Sook Choi (Kórea) "Zabudnuté", Nadine Fecht (Nemecko) "Hystéria" - a umelca Francisca Klingera Carvalho (Brazília),"Bez názvu: Absolútne dno" a "Dramatická elegancia nerovnosti" vás pozývame na diskusiu, v ktorej sa budeme zamýšľať nad otázkami hraníc rozdeľujúcich naše spoločnosti. Čo s múrmi medzi chudobou a bohatstvom? Na ktorej strane prebýva sloboda? Akú perspektívu má spoločnosť, ktorá sa nevie vyrovnať so svojou temnou minulosťou?

 

Na pomedzí umeleckého, sociologického a politologického diskurzu sa nad súvislosťami budú zamýšľať sociologička Zora Bútorová, spolukurátorka výstavy Zorka Lednárová a politológ Daniel Milo.

 

 

ZORA BÚTOROVÁ vyštudovala sociológiu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pred novembrom 1989 pôsobila vo viacerých výskumných tímoch, ktoré nastavovali netradičné kritické zrkadlo problémom spoločnosti. Od roku 1990 sa zaoberá výskumom verejnej mienky a politickej kultúry. Zaujíma ju rodová problematika a a sociologické aspekty starnutia. Je spoluzakladateľkou Inštitútu pre verejné otázky, v ktorom pôsobí ako výskumníčka. Externe prednáša na Katedre sociológie Trnavskej univerzity. Je autorkou početných časopiseckých i knižných štúdií, editorkou a spoluautorkou viacerých knižných publikácií vrátane Democracy and Discontent in Slovakia: A Public Opinion Profile of a Country in Transition (1998); Ona a on na Slovensku. Zaostrené na rod a vek (2008); Kde sme? Mentálne mapy Slovenska (2010); Štvrtý rozmer tretieho veku. Desať kapitol o aktívnom starnutí (2013); Odkiaľ a kam. Dvadsať rokov samostatnosti (2013); Osudové osmičky vo vedomí slovenskej verejnosti (2018); Tridsať rokov od pádu komunizmu očami verejnosti: Zisky a straty nadobudnutej slobody (2019).

 

ZORKA LEDNÁROVÁ študovala sochárstvo v Bratislave, v mestách Kiel aj Chang-Čou v Číne. Následne absolvovala študijný odbor Umenie v kontexte na Univerzite Umenia v Berlíne s hlavným zameraním Kurátorstvo a Umenie vo verejnom priestore. Vo svojej umeleckej tvorbe sa venuje najmä politickým a spoločenským otázkam. Od roku 1999 pracuje ako kurátorka. Podieľala sa na mnohých medzinárodných výstavách. Od roku 2007 do roku 2015 viedla nezávislý výstavný priestor OKK / Raum 29 (OKK - OKU - orgán kritického umenia) v rámci asociácie Kolonie Wedding v Berlíne, ktorý programovo reprezentuje interdisciplinárny dialóg medzi umením a politickým akcionizmom. Zorka Lednárová žije a pracuje v Berlíne a v Bratislave.

 

DANIEL MILO je analytik pôsobiaci v Democracy&Reslience Programe GLOBSEC POLICY INSTITUTE, BRATISLAVA. Vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave a získal titul doktor práv v trestnom práve. Zameriava sa predovšetkým na hybridné hrozby, extrémizmus, polovojenské skupiny a využívanie dezinformácií zahraničnými aktérmi. Publikoval alebo spoluautorom niekoľkých publikácií o týchto otázkach vrátane štúdie zraniteľnosti krajín strednej a východnej Európy voči podvratným vplyvom, GLOBSEC Trends, analytických správ mapujúcich súvislosti medzi Kremľom a krajne pravicovými politickými aktérmi. Predtým pracoval ako poradca na Úrade pre demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE vo Varšave, koordinátor protiextremistických politík v úrade ministra vnútra a osobitný poradca ministerky spravodlivosti pre extrémizmus.

 

 

Partneri